50 prosent flere vikarer

Også vikarbyråene merker bedre tider. Manpower i Stavanger engasjerer for tiden 50 prosent flere vikarer enn i begynnelsen av januar.