- Har full tillit til Snøhvit-ledelsen

Styreleder Jannik Lindbæk ser ingen grunn til at hoder må rulle etter de nye varslede overskridelsene i Snøhvit-prosjektet.