- Tyskerne kjøper mye fisk

Myten om at tyskerne «fisker opp havet» og ikke bruker penger nårde er i Norge, faller i fisk. De kjøper faktisk med seg fisk ibøtter og spann — og isoporkasser.