Vil ha Statkraft med

Statoil vil ha Statkraft med på Tjeldbergodden og frykter ikkemettet marked.