Vetco Aibel skal vedlikeholde Melkøya

Statoil gir Vetco Aibel den store kontrakten på vedlikehold og ombygginger på Snøhvit-anlegget.