Frigir mobbe-tallene for hver enkelt skole

I april får du vite hvordan elevene oppfatter lærernes mobbing pådin skole. Da åpner Utdanningsdepartementet nettstedetskoleporten.no for alle interesserte. Der blir blant annetresultatene fra Elevinspektørene offentliggjort, skole for skole.