Fortvilte bønder freser mot akademikerne

Streikende akademikere mener det er i orden å slakte husdyr for destruksjon så lenge det løser et dyrevernproblem. — Totalt ansvarsløst, mener kyllingprodusent Sigurd Høyland.