Seks av ti studenter må ha penger av foreldrene

Seks av ti studenter klarer seg ikke på studielånet og eventuell ekstrajobb, og er avhengige av pengestøtte fra foreldre eller samboer.