Synkende priser kan gi rentekutt

Prisene synker her i landet. Den underliggende prisutviklingen viser en nedgang på 0,1 prosent på årsbasis. Norge har deflasjon for første gang siden 1960.