Utlånsrenten faller mer enn innskuddsrenten

Utlånsrenten falt med 0,50 prosentpoeng til 4,74 prosent, mens innskuddsrenten falt med 0,43 prosentpoeng til 1,84 prosent ved utgangen av fjerde kvartal i fjor, går det frem av en oversikt fra Norges Bank.