Bobbysocks, meningsmålinger og foreldremøter

Nå er vi så leie av å snakke om strømpriser at vi heller snakker om prisen på Bobbysocks-kassetter. Er det en kode for... strømpriser? Det er mye mulig. Dessuten: Nye meningsmålinger som viser at de som var ubrukelige for ett år siden nå er høyt ønsket. Arkitekter er bra folk, men hører vi på dem? Nja. Foreldremøtesesongen ligger foran oss. Gud hjelpe oss alle, og Janne har en Hot Take om emojier.

ONSDAG 7. SEPTEMBER, 2022


Hør flere episoder

Aftenbla-bla