Feller knallhard dom på sju punkter. Dette er planen for nye Start

Uklart organisasjonskart, fravær av strategiplan og uklare roller. Det er dommen over dagens Start-organisering. Nå legges det fram et helt nytt forslag.

Sparebanken Sør Arena.
 • Steffen Stenersen
Publisert: Publisert:

«Snart fire år etter at avtalen mellom partene ble inngått, er status at IK Start ikke har lyktes med de ambisjonene man har hatt for driften og de målsettingene som har vært nedfelt. A-laget har igjen rykket ned fra Eliteserien, driften er utfordrende økonomisk og spillerlogistikken har ikke vært optimal. Klubbens omdømme er svekket, og klubben sliter med å rekruttere medlemmer og andre til tillitsverv og dugnad.»

Slik står det beskrevet i et forslag til årsmøtet til IK Start som skal avholdes torsdag 15. april.

Det kommende årsmøtet kan føre til store endringer i Starts organisering. Blant annet ønskes det en felles daglig leder for IK Start og Start En Drøm AS, samt at det opprettes et samarbeidsforum mellom selskapet og AS.

Les også

Start-supporter innstilt som ny styreleder

Sju punkter

I et eget vedlegg til årsmøtepapirene legges det ved en beskrivelse av dagens Start-organisering, gjort av et utvalg bestående av personer i og rundt Start (se faktaboks).

– Rundt nyttår så jeg at det kunne bli vanskelig å skaffe nye folk inn i et styre som var vanskelig å forklare hvordan ville bli. Derfor satte jeg i gang en jobb med å finne en bedre organisering enn det som har vært, sier Erik Geelmuyden, leder av valgkomiteen, til Fædrelandsvennen.

Dommen som felles over dagens opplegg er ikke nådig. Over sju punkter listes det opp hvorfor Start ikke er «hensiktsmessig organisert»

 • Uklart organisasjonskart og forståelse av organisasjonsplanen
 • Mangelfull kunnskap om dualmodellens avtaleverk og retningslinjer fra NFF
 • Fravær av en tydelig og samlende strategiplan for virksomheten
 • Uklare roller mellom tillitsvalgte, investorer, ansatte og styremedlemmer
 • En daglig leder-funksjon som ikke er tilpasset dualmodellens krav og forventning
 • Svak økonomi og underdekning på driften over mange år
 • Liten plan og vilje til å rekruttere nye medlemmer og skape frivillighet og dugnad

«Utvalget har vært samstemt på at det er nødvendig å få aksept for en rekke endringer i organisasjonsplanen, om virksomheten START skal lykkes fremover både sportslig og forretningsmessig.» heter det.

Teddy Moen er blant dem som har sittet i utvalget som har utarbeidet det nye forslaget til organisering.

Geelmuyden i valgkomiteen vil ikke svare på spørsmål rundt punktene om dagens organisering.

– Vi har begynt motsatt og heller sett på hva vi ønsker å få til. Så har vi klart å komme fram til et forslag som blir veldig bra for både klubb og Start En Drøm. Det fører til et mye tettere samarbeid og klarere rapporteringslinjer, sier Geelmuyden.

Samarbeidsforum

Forslaget til utvalget er et helt nytt organisasjonskart. Det viktigste er å få på plass en daglig leder som rapporterer til begge styrene, mener utvalget, og skriver at stillingen bør utlyses.

«Det er viktig at daglig leder vil ha overordnet personalansvar for alle stillinger om de er tilknyttet forening eller selskap. Daglig leder må gis mandat fra begge styrer og rapportere til begge disse.»

I tillegg ønsker utvalget å opprette et samarbeidsforum mellom idrettsklubben og selskapet. To fra hvert styre pluss daglig leder skal delta i møtene i forumet.

Et slikt forum eksisterer i dag allerede på mer uformell basis. Ønsket er å gi forumet «mer legitimitet og mer innflytelse i viktige spørsmål i driften»

«Forumet skal diskutere betingelser og tiltak som vil kunne påvirke økonomi, spillerlogistikk samt sportslige ambisjoner innenfor etablerte rammer. Beslutninger skal alltid fattes av de respektive styrene i korrekt instans.»

Utvalget ønsker også å formalisere det de kaller «teknisk hjerte».

«Teknisk hjerte skal ha mandat til å legge føringer for den sportslige utviklingen, og skal kvalitetssikre at det daglige operative arbeidet er i tråd med klubbens strategier.»

– Enklere å forholde seg til

Det skal bestå av to representanter oppnevnt av Start En Drøm, hovedtrener og to representanter fra IK Start.

– Organiseringen som er i dag er et resultat av dualmodellen og hvordan den er laget. Så er det ønske fra begge sider å få det mer samlet og få en mer strømlinjeformet organisasjon, sier konstituert styreleder Thom-Helge Henriksen i IK Start.

– Med dagens organisering kreves det mye møtevirksomhet for å samordne. Med den nye organiseringen vil det bli enklere rapporteringsveier og mindre behov for møter. Rett og slett enklere å forholde seg til, sier Henriksen.

– Det fører også Start En Drøm og investorene tettere på klubben?

– Jeg tenker det er naturlig at man jobber sammen og finner en felles strategi for hvordan klubben skal drives best mulig. Vi må skape en helhet ut av det på best mulig måte. Jeg er klar på at klubben er tjent med å jobbe sammen med Start en drøm. Noe annet ville vært kunstig, sier Henriksen.

Han sier at hvis forslaget går gjennom i årsmøtet, skal IK og Start En Drøm sammen finne ut det praktiske av ansettelse av ny daglig leder.

– IK-styret sin tolkning av reglene er at hvis daglig leder skal ha ansvar for sport, må den ligge i idrettsklubben, sier han.

Robin Reed, styreleder i Start En Drøm, har ikke vært tilgjengelig for kommentar fredag.

Publisert:
 1. IK Start

Mest lest akkurat nå

 1. Eivind og døtrene Ava (2) og Vilja (5) var tidlig på plass

 2. 61 flypassasjerer fra Sør-Afrika testet positivt

 3. Halve livet sto hun på scenen, så kom hun knapt ut av sengen

 4. Sandnes-ordfører: – Tror helseministeren har misforstått noe

 5. 10 grunner til at strømprisen vil være skyhøy i mange år

 6. Nå kan alt skje i Stavanger!