Skiforbundet oppgitt over Kristoffersen-advokats utspill: – Ser ikke poenget med det

Henrik Kristoffersens advokat overrasket retten med at han hadde gitt skiforbundet et forslag om forlik. Så kom skiforbundet og sa at de hadde gitt et motforslag. Men rettssaken fortsetter likevel.

Henrik Kristoffersen (nærmest) under første dag i retten. Advokat Odd Stemsrud er lengst unna.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

OSLO TINGRETT: Forlik var det store samtaleemnet etter første dag av rettssaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund i rettssal 250 i Oslo tingrett.

Tidlig i sitt innledningsforedrag avslørte Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud, at de hadde fremsatt et forlikstilbud for å unngå å ta den betente konflikten til retten.

Forlikstilbudet fra Kristoffersen inneholdt tre hovedpunkter.

1. Skiforbundet måtte forplikte seg til å stille med et støtteapparat som var så nært som mulig Red Bulls apparat slik at Kristoffersen «kunne prestere på lik linje med dem i verdenstoppen».

2. Kristoffersen ville avskrive seg ethvert økonomisk krav mot forbundet, også saksomkostninger. Han ville at midlene skulle gå til rekruttering og idrett på breddenivå.

3. Han ville at forbundet faktisk skulle implementere et solidarisk system mellom eliten og bredde. I stedet for dagens system, som Kristoffersen mener bryter med EØS-reglene, skulle skiforbundet gjøre årlige overføringer til klubbprosjekter i norsk skisport. Disse måtte utgjøre minst det dobbelte av det forbundet bruker på sin administrasjon.

Henrik Kristoffersen (venstre) sammen med far Lars Kristoffersen.
F.v.: Henrik Kristoffersen, Lars Kristoffersen, Line Hoven og advokat Odd Stemsrud.

Dro uten å si noe

Nyheten om forlikstilbudet fikk tingrettsdommer Kari Lunde til å spørre partene om de ville diskutere et forlik ytterligere da retten ble satt etter lunsj.

Det ville partene ikke.

Hele Kristoffersen-leiren, inkludert advokat Odd Stemsrud, forlot lokalet uten å gi kommentarer etter at Stemsrud rundet av sitt innledningsforedrag, men skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan ble igjen og satte av fem minutter og 16 sekunder til pressen.

Dommer Kari Lunde.

På spørsmål fra Aftenposten om han ble overrasket over at Stemsrud tok opp forlikstilbudet i sitt innledningsforedrag, svarte han følgende:

– Jeg ser ikke poenget med det, sa Bjørgan.

– Rettslig sett er det eneste poenget med å legge frem egne forlikstilbud å gi hele forlikstilbudet til retten, slik at den kan se at avgjørelsen den kommer til, kunne partene kommet til selv. Da ville den parten som har fremsatt forlikstilbudet, sluppet saksomkostningsansvar, fortsatte skiforbundets advokat, som er nestemann ut for innledningsforedrag.

Kom med motforslag

Aftenposten har ringt og sendt tekstmelding til Stemsrud om forlikstilbudet etter at Bjørgan kommenterte innledningsforedraget, men har ikke fått svar.

Skiforbundets advokater Per Andreas Bjørgan (venstre) og Anne-Lise Rolland.

Skiforbundet mener at en del av detaljene rundt forliksdiskusjonene ikke kom frem under innledningsforedraget til Stemsrud.

– NSF ba i dag motparten om å offentliggjøre hele forslaget til forlik, siden de selv tok opp deler av forslaget til forlik i retten, men de har ikke ønsket å informere om alle kravene i forslaget, skriver kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, i en e-post.

Lars Kristoffersen (oppe) og sønnen Henrik Kristoffersen,

Han kommenterer kravene slik:

– Kravene innebar at NSF måtte ha brukt uforholdsmessig mye av ressursene til landslaget på en utøver. Det innebar ytelser av et omfang og karakter som en organisasjon ikke kan gi til en utøver. Forslaget inneholdt også krav og premisser som ikke er mulig i en demokratisk idrettsorganisasjon.

Kom i blå dress

Ifølge Graff kom skiforbundet med et motforslag om forlik til Kristoffersen.

– NSF kom tilbake med et forslag til forlik som blant annet innebar at Kristoffersen fikk et eget treningsopplegg med betydelige midler, med forbehold om skistyrets godkjenning. I forslaget var han også sikret en avtale med Red Bull de neste årene (ikke hjelm). Forslaget ble ikke akseptert, skriver Graff.

Henrik Kristoffersen skal etter planen være til stede under samtlige seks dager i retten. Konkurranseutstyr var byttet ut med en blå dress da han ankom retten første dag. 24-åringen skal avgi sin partsforklaring på slutten av andre rettsdag.

Publisert: