• Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen og styreleder Stig Christiansen ser forbedringer, men vil styrke egenkapitalen i selskapet. Anders Minge

Viking gikk 9,4 millioner i minus

Opprykket billigere enn antatt, men klubben vil fylle på med penger.