Professoren: – Har skapt altfor mye støy og avstand

Øyvind Sandbakk mener vedtaket om høydehus er ullent og gir rom for tolkning.

NTNU-professor Øyvind Sandbakk mener at representanter fra alle aktuelle idretter bør sitte i utvalget som skal utarbeide retningslinjer og anbefalinger for bruken av simulert høyde.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Utvalget får en krevende, men viktig jobb med å tydeliggjøre konsekvensene av vedtaket. Denne diskusjonen har skapt altfor mye støy og avstand mellom ulike leire i norsk idrett, så jeg håper dette blir en ryddig og god prosess.

Det sier NTNU-professor Øyvind Sandbakk til Adresseavisen.

Forrige uke ble det klart at forbudet mot bruken av stimulert høyde i Norge oppheves. Et klart flertall på idrettstinget stemte for å oppheve forbudet, selv om blant andre Trøndelag idrettskrets var kritisk til valget. De foreslo å utsette saken, noe som ble stemt ned.

– Norske utøvere fortjener like konkurransevilkår som sine konkurrenter. Derfor støtter idrettsstyret forslaget fra Friidrettsforbundet om å fjerne det særegne forbudet mot bruk av simulert høyde. WADA tillater bruk av simulert høydetrening, og utøverne våre er helt tydelige på at de ønsker å oppheve forbudet. Vi skal følge det internasjonale regelverket på lik linje med resten av idrettsverden, sa idrettspresident Berit Kjøll.

Mener disse bør sitte i utvalget

Idrettstinget støttet også forslaget fra idrettsstyret om å nedsette en bredt sammensatt gruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett. Forbudet vil ikke iverksettes før etter det ekstraordinære idrettstinget i høst, der utvalgets retningslinjer vil bli presentert.

– Det bør naturligvis sitte folk med relevant kompetanse, både faglig, etisk og juridisk. Jeg anbefaler også at representanter fra aktuelle idretter sitter i utvalget, sier Sandbakk på spørsmål om hvem som bør sitte i et slikt utvalg.

Han mener det blir helt avgjørende å tydeliggjøre hva det nye vedtaket egentlig betyr og hva man legger i de ulike begrepene.

– Det ligger et vedtak fra 2015 som inneholder flere elementer og en annen begrepsbruk enn det vedtaket som idrettstinget besluttet på lørdag. Argumentasjonen for oppheving av forbudet har vært knyttet til at man skal ha like konkurransevilkår og forholde seg til WADAs reglement, og det innebærer jo flere elementer enn simulering av økt høyde. Jeg syns vedtaket er litt ullent og gir rom for tolkning. Dette må presiseres for å unngå misforståelser eller ulike oppfatninger om hva som er lov å gjøre, sier Sandbakk.

– Neste steg blir å vurdere om man i det hele tatt skal ha særnorske retningslinjer eller om man prinsipielt skal forholde seg til det internasjonale regelverket slik argumentasjonen har vært for oppheving.

– Svært usikre

Sandbakk legger til at det er lite erfaring i Norge med bruk av høydehus:

– Deretter bør det utvikles praktiske anbefalinger, både for bruk av simulert høyde og andre måter å manipulere innholdet i innåndingsluften. Det blir en interessant faglig diskusjon. I Norge har vi lite erfaring med bruk av dette, og det finnes lite systematiske data å forholde seg til også internasjonalt. Det meste bygger på anekdoter. Per i dag er vi svært usikre på om dette i hele tatt er et prestasjonsfremmende verktøy.

– Slik jeg ser det må en systematisere erfaringene som eventuelt gjøres, slik at man over tid kan gi fornuftige anbefalinger til toppidretten.

Publisert: