NFF har kontaktet klubber tre ganger før Qatar-avgjørelsen: - Prøver ikke å påvirke

Styreleder i NFF Trøndelag, Are Bergquist, medgir at fotballkretsen ønsker at klubbene stemmer mot boikott av Qatar-VM.

Kretseleder: Are Bergquist. Både NFF sentralt og fotballkretsen går mot boikott av Qatar-VM.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Men Bergquist avviser at de tre fremstøtene kretsen og NFF har gjort mot flere titalls trønderske klubber den siste tiden er et forsøk på å påvirke.

- Dette er en ekstraordinær sak, før et ekstraordinært ting. Vi har ønsket å informere, slik at klubbene kan danne seg en oppfatning på et bredt grunnlag. Vi prøver ikke å påvirke klubbene til å stemme mot boikott, sier Bergquist til Adresseavisen.

Og legger til:

- NFF sentralt og kretsene går mot en boikott av Qatar-VM. Vi ønsker jo at klubbene støtter kretsene. Men vi ber dem ikke aktivt.

Les også

Ville boikotte Qatar-VM - nå har Ranheim snudd

Dette er saken

Søndag avgjøres «Qatar-spørsmålet» i et ekstraordinært fotballting.

Da møtes klubber og kretser for å avgjøre hvorvidt Norge skal boikotte VM neste år. Klubbene i toppfotballen har to delegater hver, de øvrige klubbene kan stille med én delegat. Alle delegater har én stemme.

Helt siden tidlig i vinter har denne saken vært gjenstand for debatt i Fotball-Norge.

16. februar skrev Adresseavisen om RBK-supporterne Kenneth Kjelsnes, Steinar Leirvik og Jo Erik Øverby, som oppfordret Rosenborg til å gå for boikott.

Trioen argumenterte med Qatar-regimets syn på menneskerettigheter, og også forholdene VM-arbeiderne jobber under.

I tiden som fulgte kom det flere vedtak fra toppklubber som ønsker boikott, som Tromsø, Viking og Strømsgodset.

Under årsmøtet tidlig i mars vedtok også RBK å gå inn for boikott, mens RBK kvinner går mot boikott av Qatar-VM.

Skandia Cup: NFF Trøndelag på plass under Skandia Cup før pandemien. Kretsleder Bergquist til venstre, daglig leder Jan-Roar Saltvik til høyre. Cupgeneral Brynjar Aune i midten.

Qatar-utvalget

Under Norges Fotballforbunds (NFF) årsmøte senere i mars ble det bestemt at saken utsettes til 20. juni. Det ble samtidig opprettet et eget Qatar-utvalg, ledet av Sven Mollekleiv, som skulle utrede saken.

I mai kom «Qatar-rapporten», hvor 12 av 14 medlemmer gikk mot boikott.

Utvalget oppfordrer i stedet Norge til å forsøke å påvirke gjennom deltakelse. Blant annet har landslaget før hver kamp hatt en markering mot Qatar-regimet.

Trønderske klubber

De siste ukene har stadig flere klubber fattet vedtak i saken.

Tiller, Utleira, Charlottenlund og Astor er av klubbene som går inn for boikott søndag, mens Ranheim Toppfotball denne uka snudde etter et ekstraordinært årsmøte.

I 2. divisjon er for eksempel Levanger mot boikott, mens Nardo er for.

Det har også blitt inn jobbet mot de trønderske klubbene utenfra.

Blant annet har Norsk supporterallianse skrevet brev til samtlige klubber, hvor de oppfordrer til boikott.

NFF Trøndelag inviterte på sin side, etter at Qatar-rapporten forelå, til et møte, som samlet over 100 trønderske klubber. Til stede var fotballpresident Terje Svendsen og Svein Mollekleiv i Qatar-utvalget, samt kretsleder Bergquist og daglig leder Jan Roar Saltvik.

Her redegjorde NFF og kretsen hvorfor de er mot boikott, og det ble åpnet for spørsmål fra salen. I tillegg til argumentasjon om påvirkning ved å være til stede, og tiltakene som er satt i gang, fikk klubbene også en innføring i økonomien: NFF anser å tape over 200 millioner kroner i inntekter ved en boikott, som får konsekvenser for lokale klubber.

Dette er for øvrig et tall som siden har vært omdiskutert, blant annet etter at Josimar snakket med NFFs sponsorer.

- Tre spørsmål

Etter dette møtet mellom NFF Trøndelag og klubbene har en rekke av klubbene blitt oppringt fra kretsen, for en ny samtale om Qatar-saken.

- Vi har ringt flere titalls klubber, og stilt tre spørsmål: Om de har tatt et standpunkt i saken, hva det standpunktet er, og om de kommer til å stille på fotballtinget, sier leder Bergquist, og legger til:

- Noen er tydelige på at de sier nei til boikott, andre sier at de vil gå inn for boikott. Så er det mange som er usikre. Vi respekterer vedtakene.

I tillegg har kretsen invitert klubbene til et nytt møte. Møtet er torsdag 17. juni, og igjen skal fotballpresident Svendsen og Mollekleiv i Qatar-utvalget være til stede.

- Hvor vanlig er det å ha tre møter med klubber om samme tema før et forbundsting?

- Normalt har vi ganske mange klubbforum i løpet av et år, og det har vært ekstra spesielt det siste året. Det er ikke unormalt med tett og god dialog med klubbene.

- Hva er vanlig foran et forbundsting?

- Vi har et infomøte, og et møte med dem som har sagt at de skal på tinget. Det som er uvanlig nå, er ringerunden. Det er for å ha fingeren på pulsen, svarer Bergquist.

- NFF og kretsen har selv tatt et klart standpunkt. Er disse tre treffpunktene et forsøk på å påvirke klubbene?

- Overhodet ikke. Jeg har selv vært i kontakt med klubber som har fattet vedtak om å gå inn for boikott. De aller færreste klubbene har lest Qatar-rapporten. Ved at vi ringer rundt og snakker med dem, får de et bredere faktagrunnlag som de kan balansere opp mot de følelsesmessige bevegelsene som er i klubben rundt menneskerettigheter.

- Dere informerer både om Qatar-rapportens innhold og om økonomien i møtene. Hva er det dere melder ut om det?

- Økonomi er ikke noe hovedargument her, men en konsekvens. Det som kom fra NFF er at en boikott har en negativ mulig konsekvensene på 205 millioner kroner. Kretsene får overføringer fra NFF, og de vil bli mindre om dette skjer. Som igjen kan gå ut over tjenestene til klubbene, svarer Bergquist.

Tiller og Utleira

To av klubbene som har blitt oppringt av kretsen, og som begge stemmer for boikott, er Tiller og Utleira.

De svarer slik på telefonen fra NFF Trøndelag:

– Vi fikk kun et spørsmål om vi hadde fattet vedtak. Det hadde vi ikke gjort, sier nestleder i Tiller fotball, Gro Merethe Nerland.

– Are (Bergquist) ringte og lurte på om vi hadde tatt et standpunkt. Vi fortalte at vi hadde det, og det ble respektert. En helt fair samtale, sier styreleder Odd Einar Landsem i Utleira.

Har fått telefon: Tiller, her ved nestleder Gro Merethe Nerland.

- Skulle aldri hatt VM

Kretsleder Bergquist mener videre at selve Qatar-saken ikke handler om «hvem som er mest for eller mot menneskerettigheter»:

- På ingen måte. For oss handler dette om hva som er anbefalt i Qatar-rapporten, og hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å oppnå størst effekt. Qatar skulle aldri ha hatt VM, og FIFA har gjort en svært kritikkverdig jobb. At FIFA heller ikke gjør seg tilgjengelig i mediene nå, er høyst kritikkverdig, sier han - og legger til:

- Men vi tror fortsatt på at vi kan påvirke mer ved «å sitte rundt bordet», enn ved å så på utsiden. Qatar-rapporten inneholder 26 konkrete tiltak, som vi mener gir større forutsetninger for å påvirke enn ved å snu ryggen til.

Publisert: