• BARNEOVERGREP: Bergit Sønstebø Svendseid holder kurs om hvordan avdekke, håndtere og forebygge seksuelle overgrep mot barn i idretten. Her fra kurskvelden hos Kalandseid IL. Eirik Brekke

«Det første barnet gjør da de har forlatt rommet er å åpne buksesmekken til den mannlige barnehagelæreren. Det var straffen barnet hadde lært hjemmefra.»

Idretten kan være en optimal arena for overgripere. Slik jobbes det for å endre det.