Reagerer på NFFs oppførsel: - Uredelig

Astors nestleder Erlend Skårsmoen reagerer på NFF og kretsens framstøt mot klubbene i Qatar-saken: - Flere klubber har opplevd det som direkte ubehagelig.

Sakens kjerne. Neste års VM i Qatar. Og blant annet forholdene til arbeiderne ved VM-anleggene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Torsdag skrev Adresseavisen om NFF og kretsen, som ved tre anledninger har henvendt seg til de trønderske klubbene før søndagens ting.

Det har de gjort for å redegjøre for hvorfor NFF er mot boikott i Qatar. Og for å spørre hvor klubbene selv står i saken.

Styreleder i Trøndelag fotballkrets, Are Bergquist, mente dette ikke har vært et forsøk på å påvirke klubbene.

Det får Astors nestleder Erlend Skårsmoen til å reagere:

– Jeg har forståelse for at NFF er bekymret for de sportslige og økonomiske konsekvensene en eventuell boikott ville ha hatt for norsk fotball. Og har ingen problemer med at Forbundsstyret har valgt å gå imot, sier Skårsmoen til Adresseavisen.

Og fortsetter:

– I denne saken synes jeg likevel NFF har opptrådt på en uredelig måte. Det har vært jobbet aktivt fra Ullevål med å påvirke utfallet av saken, og man har åpenbart brukt kretsene til å påvirke breddeklubbene. Dette fremstår på ingen måte som noen vanlig dialog i forkant av et forbundsting, slik som det antydes fra kretsens side.

Reagerer på NFFs framgangsmåte: Erlend Skårsmoen.

– Kjenner seg ikke igjen

Kretsleder Bergquist svarer følgende på kritikken, når vi snakker med ham på nytt fredag:

– Kretsstyret har på selvstendig grunnlag vurdert alle fakta i saken, og fattet en enstemmig beslutning mot boikott. Dette har vi gjort fordi vi mener fortsatt deltakelse i VM er det beste virkemidlet for både å påvirke forholdene i Qatar, og få til endringer i FIFA. Det er bare rett og rimelig at vi, som politisk valgte representanter for klubbene i Trøndelag, både tar standpunkt i denne saken og formidler det standpunktet tydelig til våre klubber, sier han - og legger til:

- Hvis noen oppfatter den åpenhetslinjen vi har lagt oss på som uredelig så får de stå for det.

Du kan lese hele hans svar lenger ned i denne artikkelen.

Kretsleder: Are Bergquist.
Les også

NFF har kontaktet klubber tre ganger før Qatar-avgjørelsen: - Prøver ikke å påvirke

- Ubehagelig

Astor-nestleder Skårsmoen er klubbens delegat søndag.

Nestlederen sier at han har opplevd samme reaksjon fra flere klubber, som Astor nå selv kjenner på:

– Jeg har selv vært i kontakt med mindre breddeklubber som har blitt oppringt, og som har opplevd dette som direkte ubehagelig, sier han.

Og fortsetter:

– Jeg finner det vel også merkelig at det er så lite dissens blant de tillitsvalgte i NFF i et så kontroversielt spørsmål. Enten er det uttrykk for en voldsom sterk intern disiplinering, eller så er de tillitsvalgte i liten grad representative for den grasrota den er ment å representere.

To møter - en telefon

I artikkelen til Adresseavisen torsdag kom det fram at NFF og kretsene ved tre anledninger har henvendt seg til klubbene etter at Qatar-rapporten ble lagt fram.

To ganger har det blitt invitert til møte, hvor både fotballpresident Terje Svendsen og leder for Qatar-utvalget, Sven Mollekleiv, har vært til stede. Det siste møtet var torsdag kveld.

I tillegg har flere titalls klubber mottatt en telefon fra kretsen, hvor de har blitt spurt om sitt standpunkt i Qatar-saken.

Astor er av klubbene som stemmer for boikott søndag.

– Astor fotballklubb står støtt ved sitt vedtak om norsk boikott av Qatar-VM. Både tildelingen, og selve arrangementet, er uttrykk for en særs uønsket utvikling i internasjonal toppfotball, og en tilslutning er først og fremt med og legitimerer dette, mener Skårsmoen.

– Naturlig å kritisere

– Først og fremst er det helt naturlig at man kritiserer prosessen, når man ikke liker beslutningen som er fattet, sier kretsleder Bergquist, når han er blitt gjort kjent med uttalelsene fra Astor.

Han fortsetter:

– Dernest er det viktig å kjenne til hvordan norsk fotball er organisert. Forbundsstyret og kretsstyrene er tillitsvalgte, valgt av, blant og for klubbene klubbene i Norge. De har en rett og en plikt, på selvstendig grunnlag, å ta standpunkt i saker som er viktige for norsk fotball. NFF Trøndelag står sånn sett suverent på egne ben politisk, uten noen form for "disiplin" fra Ullevål.

– I vår krets har det selvfølgelig vært jobbet aktivt for å påvirke klubbene til å stille på tinget, ikke å påvirke hva de skal stemme. Vi har ved flere anledninger mobilisert våre klubber til å delta på tinget, og har gjennom det fått flertallsvedtak på svært viktige saker for norsk fotball. På Forbundstinget i 2019 utgjorde sterkt press fra klubbene i Trøndelag tungen på vektskålen i å få kvinnefotballen tilbake som satsingsområde i strategiplanen, mot forbundsstyrets innstilling i saken, sier Bergquist, og legger til:

– Ja-siden har brukt både flere virkemidler og vært svært offensive i å påvirke klubber til å stemme for boikott uten å være tydelige på hvem som kontaktet dem. Flere av klubbene som har blitt oppringt av ja-siden, og opplevd dette som ubehagelig, har oppfattet at det var NFF som ringte og oppfordret til boikott.

NB! Fotballpresident Terje Svendsen var gjest i denne ukes «Omadressert». Hør podcasten her!

Publisert: