• Line Danielsen har forsket på fotballtrenere. Da endte hun opp med interessante funn. Monica Strømdahl

Norsk forskning: Dette er spilleren en trener ikke kan klare seg uten

Fotballtrenere er avhengig av å ha én spesiell rollemodell på laget for å få suksess. Det viser funn i en fersk doktorgrad.