Supporteralliansen vil «kuppe» Qatar-avstemning – NFF reagerer kraftig

20. juni sier norsk fotball ja eller nei til deltagelse i Qatar-VM. Norsk Supporterallianse tar nå grep for at alle breddeklubber skal få stemt ved valget. NFF er alt annet enn imponert.

QATAR: Education City Stadium i Qatar er en av de planlagte arenaene for VM i 2022.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norges Fotballforbund har ytret ønske om å holde et fysisk forbundsting i juni. Den endelige avgjørelsen er ikke tatt.

– Jeg synes det er rart at tanken i det hele tatt luftes. Det er digitale møter over alt og man anbefaler minimalt med reising, sier Bjørnar Posse Sandboe i Norsk supporterallianse (NSA).

Han tror et fysisk forbundsting vil ekskludere mindre klubber med lang reisevei til Oslo.

Derfor har NSA – som støtter norsk Qatar-boikott – nå innledet en helt ny kampanje: Supporteralliansen oppfordrer folk til å melde seg inn i klubber som ikke har anledning til å møte fysisk på et forbundsting, og deretter stemme på vegne av klubben i en fysisk avstemning. NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt omtaler dette som «på grensen til misbruk» av demokratiet.

Kravet er at man må ha vært medlem av klubben i mer enn én måned. Dermed har supporterne ni dager på seg for å melde seg inn. Deretter må det fylles ut et fullmaktsskjema som signeres av klubbens valgte leder og et styremedlem til den aktuelle representanten.

– Kan man tolke dette som et kuppforsøk?

– Om det fremstår som et kupp, er det i så fall fordi klubbene stemmer slik. Klubbene kan stemme hva de selv vil, men de må få lov til å stemme, svarer Posse Sandboe.

SUPPORTERSTEMME: Bjørnar Posse Sandboe.

Posse Sandboe forteller at de har hatt kontakt med flere breddeklubber som ønsker å stemme for en boikott. I skrivende stund er det 45 klubber som har meldt inn dette. I tillegg til det har også 25 supporterklubber, åtte politiske ungdomspartier og tolv ulike forbund eller stiftelser støttet samme beslutning.

– Det eneste riktige i denne sammenhengen er at alle medlemsklubbene har en lik mulighet for å stemme. For meg er det opplagt, og det burde det også vært for NFF. Når de snakker om et fysisk ting legger de unødvendige kostnader og risiko for smitte over på breddeklubber. Det blir feil å fly til Oslo for å gi et svar når de allerede har bestemt seg, sier Sandboe.

Les også

NFFs økonomisjef med ny vurdering av Qatar-boikott: – Overrasket over hvor høye tallene er

Han påpeker at det er snakk om reelle klubber som ønsker å avgi stemmer. Han mener de nå tar grep for å ivareta medlemsdemokratiet.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt svarer slik, skriftlig, på hvilke tanker NFF har om supporterinitiativet:

– At det mobiliseres i enkeltsaker før et forbundsting, er ikke uvanlig. Likevel er det neppe i tråd med regelverkets intensjon å skaffe seg stemmer ved å tilby medlemskap for så å få lov til å representere klubben på tinget. Det er veldig spesielt og på grensen til misbruk av idrettsdemokratiet. Men det er ikke ulovlig.

NFF-TOPP: Pål Bjerketvedt.

Videre mener han at styret og ledere i mange klubber vil engasjere seg og ta stilling til «det viktige Qatar-spørsmålet» uten behov for hjelp utenfra.

– Vi er alle tjent med at en så stor beslutning som dette handler om bygge på innsikt, særlig med hensyn til hva vi som forbund nå bør gjøre for å bidra best mulig til å bedre situasjonen for fremmedarbeiderne i Qatar. Vi har nedsatt et kompetent og bredt sammensatt utvalg som nettopp skal vurdere dette, der også supporteralliansen har to representanter, skriver Bjerketvedt.

– Kan det ikke fremstå som et forsøk på å kuppe prosessen når vi snakker om representanter som meldes inn i klubber i siste liten, kun for å kunne stemme?

– Se svar over, svarer NFF-toppen.

I Buskerud krets undres styreleder Bjørge Kleppe over måten Norsk Supporterallianse har opptrådt på den siste tiden. Kretsen sendte ut et brev til samtlige klubber i Buskerud for få dager siden. Det var før kampanjen som omtales i denne saken så dagens lys.

NSA er representert i Mollekleiv-utvalget som skal se på konsekvenser av en mulig norsk VM-boikott. Utvalget skal levere en rapport 18. mai.

«Kretsen synes fremgangsmåten til NSA er uheldig, der klubbene blir forsøkt påvirket til å ta et standpunkt flere uker før utvalget har ferdigstilt sitt arbeid og levert sin rapport. Dette fremstår som underlig når NSA er representert i utvalget» heter det i brevet

– Vi har fått henvendelser fra klubber som har blitt kontaktet av NSA. Derfor mente vi det var naturlig å sende ut et brev som informerer om tidslinjen i denne saken og veien videre, sier Kleppe.

Les også

NFF-kretser med brev om Qatar: – Jeg følte det som et overtramp

Han sier at det legges opp til et møte mellom NFF Buskerud og klubbene i uke 21.

– Vil dere da anbefale klubbene å stemme mot en boikott?

– Nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Vi legger til rette for debatt og diskusjon rundt ulike sider ved saken og ser på muligheten for å invitere et medlem fra utvalget til Mollekleiv, slik at vi kan få informasjon ut til klubbene, som deretter kan fatte sin egen avgjørelse.

Kretslederen var ikke kjent med NSA-initiativet om å få meldt inn nye medlemmer i klubber som kan tenke seg å stemme i det norske Qatar-valget 20. juni.

– Det er ukjent for meg, men slik du legger det frem, så fremstår det uredelig, sier Kleppe

Publisert: