Flere kvinnelige ledere i norsk idrett

Publisert: Publisert:

Kvinneandelen totalt har økt fra drøyt 10 til vel 27 prosent bare på få år når det gjelder ledere av idrettskretser og særforbund.

Trine Dehli Cleve inngår i en trend. Den som forteller at det blir flere og flere kvinnelige ledere i idretten.

Kvinnene kommer nemlig for fullt både i særforbund og idrettskretser, viser ferske tall. De har fått mer makt, inkludert i de store forbundene, der Lise Klaveness i Fotballforbundet og Tove Moe Dyrhaug i Skiforbundet begge ble valgt som presidenter i år. De to forbundene har aldri hatt en kvinne på topp tidligere.

  • I 2019 var det kun mannlige ledere i de 11 idrettskretsene. I dag er fire av 11 ledere kvinner.
  • Samme år var det syv kvinnelige presidenter i til sammen 55 særforbund. I dag er tallet økt til 14 kvinner.
Publisert: