Kristoffersen-dommen klar: – Jeg er naturligvis veldig skuffet

Henrik Kristoffersen saksøkte Norges Skiforbund for retten til å bruke Red Bull-logoen på hjelmen. Nå har Oslo tingrett gitt sin dom.

RETTEN: Samme uke som Henrik Kristoffersen møtte skiforbundet i Oslo tingrett vant han NM-gull i slalåm.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I godt over en uke tok Kristoffersen-leiren og Norges Skiforbund krangelen inn i rettssalen i Oslo tingrett.

Der forsøkte Henrik Kristoffersens advokat Odd Stemsrud å bevise det de mener er forskjellsbehandling av VM-vinneren i storslalåm.

I den 48-sider lange dommen fra Oslo tingrett konkluderes det med at «Norges skiforbund har vunnet saken fullt ut».

– Det var en viktig og avgjørende dom. Ikke bare for oss, men for hele norsk idrett. Den kunne skapt endringer langt utover dem vi organiserer for. Men den slår fast at måten vi driver på, er innenfor regelverket som gjelder, og det er vi veldig glad for, sier skipresident Erik Røste.

Slipper saksomkostninger

Kristoffersen er av tvisteloven pålagt å betale saksomkostninger for rettsaken, men retten har vurdert styrkeforholdet mellom partene som skjeve.

«Retten har etter en samlet vurdering av disse forholdene, under betydelig tvil, funnet at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita Kristoffersen for sakskostnader for tingretten. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke», står det i dommen.

Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, bekrefter at det er snakk om millionbeløp i saksomkostninger.

Han sier at forbundet er uenig i beslutningen om saksomkostninger, men at det er «innenfor domstolens skjønn å vurdere denne type ting».

Kristoffersen vurderer å anke

I en pressemelding uttaler Henrik Kristoffersen at han er skuffet over utfallet.

– Jeg er naturlig nok veldig skuffet over dommen, men har respekt for at retten har kommet til en annen konklusjon enn den vi mener er riktig. Jeg visste at jeg tok fatt på en bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning fra forføyningssaken.

Han vil vurdere å anke dommen videre til lagmannsretten.

– Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen.

Kristoffersen har en måned på seg til å avgjøre om han ønsker å anke dommen. Han sier at kampen ikke har vært forgjeves.

– Saken har satt fokus på oss enkeltutøveres manglende rettigheter, og skiforbundets totale eiendomsrett over utøvernes markedsrettigheter. Jeg setter stor pris på den massive støtten jeg har fått, fra mange utøvere i en rekke idretter, og fra idrettsledere i klubber og lag, som har sagt at jeg har kjempet en batalje på vegne av mange, sier Kristoffersen.

Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud opplyser at de vil vurdere anke opp mot ankefristen.

Henrik Kristoffersen i aksjon i mars i år.

– Svart dag

Konflikten bunner i at Kristoffersen ønsker å kunne bruke logoen til sin private sponsor Red Bull på hjelmen. Det har han blitt nektet, fordi plassen allerede er solgt til Telenor. Derfor har Kristoffersen saksøkt sitt eget forbund for retten til denne plassen, og 15 millioner i tapte inntekter.

Under rettssaken prosederte Kristoffersens advokat Odd Stemsrud at skiforbundets landslagsmodell ikke ga nok penger til breddeidretten. Kristoffersen-siden la også frem et tilbud om forlik der det blant annet inngikk at skiforbundet måtte delegere store beløp til bredden.

– Hvis denne dommen blir stående, er det en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges Skiforbund. I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett, sier Stemsrud i pressemeldingen.

– Landslagsmodellen vil bestå

Røste mener at det er viktig for norsk idrett at landslagsmodellen består.

– Landslagsmodellen har gitt gode resultater. Men det betyr jo ikke at den ikke er under endring og evaluering. Det gjør vi hele tiden. Vi tilpasser oss. Men fundamentet i ordningen har bestått i hvert fall så lenge jeg har vært med, og den tror jeg kommer til å bestå ganske lenge fremover også, sier Røste.

FORNØYD: Skipresident Erik Røste vitnet i rettssaken mellom skiforbundet og Henrik Kristoffersen. Han er meget fornøyd med dommen fra Oslo tingrett.

Et stort spørsmål i rettssaken mellom Kristoffersen og skiforbundet var hvordan forbundet forholdt seg til regelverket i EØS. Derfor ble det også gitt en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen.

Bjørgan mener dommen viser at forbundet holder seg innenfor dette regelverket med dagens praksis.

– Det er ikke bare denne dommen som ligger i denne saken. Den har vært i EFTA-domstolen. Og de sier at en modell hvor rettighetene ligge hos forbundet, og hvor det er en forhåndskontroll av indidviduelle sponsoravtaler, er lovlig etter EØS-vtalen forutsatt at de og de momenntene er på plas. Og alle de momentene er veldig grundig vurdert i denne dommen, sier Bjørgan.

Publisert: