• Livslangt, aktivt engasjement i Bryne har betydd så mye for Arne Norheim at han nå gir klubben 1 million kroner til spillerutvikling. Klubbsjef Asle Tjøtta ble rørt da han fikk beskjeden og lover å påse at pengene blir brukt etter formålet. Egil Ø. Nærland

Veteran gir Bryne en million kroner og utfordrer klubbvenner

Arne Norheim oppfordrer Bryne til å utvikle lokale spillere og gir klubben én millioner kroner av egen lomme for å sette fart.