Nå varsler WADA seks konkrete endringer. Likevel får de kritikk.

KORT FORKLART: Verdens antidopingbyrå (WADA) mener de nå tar et stort steg mot en mer uavhengig organisasjon. Men gjør de det?

Sir Craig Reedie er president i WADA og har samtidig verv i IOC. Om det nye forslaget til regelendringer blir vedtatt, kunne han ikke blitt valgt i fremtiden.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Dette har skjedd: Etter at Russland ble utestengt fra WADA i 2015, har debatten rast i internasjonal idrett. Mye av kritikken er rettet mot WADA. Nå er en arbeidsgruppe kommet med en rekke nye anbefalinger om hvordan antidopingarbeidet bør drives.

Hvorfor er dette viktig? I bunn og grunn handler det om å sikre at alle idrettsutøvere konkurrerer på like vilkår. Et velfungerende antidopingsystem handler også om idrettens troverdighet.

Kritikk mot IOC

Spørsmålet som i stor grad har preget debatten, er om man har gode nok systemer for faktisk å fange opp doping. Flere internasjonale idrettsforbund dopingtester for eksempel sine egne utøvere.

Det er blitt rettet kritikk mot IOC, som eier og finansierer 50 prosent av WADA (de resterende 50 prosentene eies og finansieres av verdens myndigheter). IOC kritiseres for å styres av egne interesser i antidopingarbeidet.

Mange mener at det er politiske interesser som gjør at Russland i september ble tatt inn i varmen i WADA, heller enn at de faktisk har gjort tilstrekkelige endringer for å sikre en ren idrett.

  • Tidligere i høst gikk en OL-vinner ut og varslet om en ukultur med mobbing i WADA. Les mer her.

Seks endringer

Onsdag kveld sendte WADA ut en pressemelding om at en arbeidsgruppe har foreslått en rekke endringer av WADAs organisering.

Forslagene til endring er oppsummert i seks hovedpunkter:

  1. Man skal ha en uavhengig president og visepresident. Presidenten skal få en liten godtgjørelse for arbeidet.
  2. Man oppretter to nye plasser i det 12 mann store hovedstyret. Disse to personene skal være uavhengige. Nominasjoner kan fortsatt foreslås av idretten eller myndighetene, men kandidatene skal ikke ha noen direkte kobling til hverken idretten eller myndigheter.
  3. En øvre grense på tre treårsperioder i styrer og komiteer (enkelte i det sittende styret har sittet i samme posisjon i nesten 20 år, journ.anm.). Dette skal altså begrenses til maks ni sammenhengende år.
  4. Man oppretter en valgkomité for å sikre at ledende personer i organisasjonen faktisk egner seg til å sitte i styret.
  5. Opprettelse av en uavhengig gruppe som skal sørge for at styret faktisk tar avgjørelser på riktige premisser og med en skikkelig saksgang.
  6. Alle komiteer skal minimum ha én utøverrepresentant og én representant fra nasjonale antidopingbyråer.

Frem til i dag har altså ingen av disse punktene vært gjeldende. Forslaget skal behandles på WADAs styremøte i Baku den 15. november.

Solheim: - Museskritt

Nick Butler, idrettspolitiskkommentator i den TV-kanalen ARD mener at forslagene ikke er tilstrekkelige.

I en kommentar skriver han at han ikke ser noen radikale endringer i disse forslagene. Blant annet stiller han spørsmål ved hvor uavhengige de to nye styremedlemmene egentlig vil være, all den tid idretten og myndighetene vil være ansvarlig for å oppnevne dem.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim beskriver forslaget som «museskritt i riktig retning».

– Viser WADAs vilje til endring

WADA, på sin side, mener at dette er et stort steg i riktig retning. I pressemeldingen sier de at forslaget ble enstemmig vedtatt i arbeidsgruppen.

Lederen av arbeidsgruppen, den sveitsiske jusprofessoren Dr. Ulrich Haas sier at anbefalingene viser at idretten og myndighetene «kan samarbeide med gjensidig respekt».

Linda Hofstad Helleland mener det trengs endringer i antidopingsystemet. Her fra et møte i WADA i mai i år.

Visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland, sier at hun skal gå gjennom anbefalingene nøye.

– Min første reaksjon er at utøvernes rettigheter og medbestemmelse igjen blir redusert til et minimum. Jeg jobber for at utøverne skal få større innflytelse, det er tross alt det vi er her for.

Publisert: