Disse ble hedret da Troms Fotballkrets feiret 100-årsdagen i Tromsø

Seks personer mottok jubileumsdiplom da Troms Fotballkrets feiret 100 år på lørdag.

MOTTOK DIPLOM: Sigmund Wibe-Karlsen (Lyngen/Karnes) og Bjørn Steinar Johansen (Tromsø IL).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I helga fylte Troms Fotballkrets 100 år, og denne begivenheten ble feiret på Scandic hotell i Tromsø lørdag kveld. Rundt 70 personer med lang bakgrunn i lokalfotballen hadde møtte opp for å feire 100-åringen.

Underveis i talene og mimringen ble det delt ut jubileumsdiplomer til personer som har gjort en ekstraordinær innsats i løpet av fotballkretsens 100 år lange historie.

De som mottok jubileumsdiplom var: Bjørn Steinar Johansen, Unni Steinlund, Sigmund Wibe-Karlsen, Kjell Lorentzen, Tor Inge Holm og Arild Braathen.

Tidligere har Eilif Johansen (mottok i januar i Skjervøy, gikk bort i sommer), Steinar Johansen i Sørreisa i mars og Eirik Heim i Nordkjosbotn i oktober mottatt diplom for lang og tro innsats for kretsen.

– Vi har trukket frem noen som har vært med i mange av de 100 årene, både på klubb- og krets- og forbundsnivå. Dette er folk som har jobbet lokalt, regionalt og nasjonalt i 40–60 år for fotballen og bidratt i veldig stor grad. sier daglig leder i Troms Fotballkrets, Jo Are Vik, til iTromsø.

Mottok millionbeløp

I løpet av kvelden ble det også annonsert at Sparebank 1 Nord-Norge fortsetter samarbeidet med Troms Fotballkrets, og skal bidra med 1.8 millioner kroner over en treårsperiode til kretsens «Trenerløftet».

Dette er en satsing for å utdanne flere trenere til barne- og ungdomsfotballen.

– Ute blant i bedriftene og banken så er det ikke tvil om at dette med å utdanne trenere er noe som fenger Den klare målsettingen skal samtlige gutter og jenter ha trenere som har gått gjennom grasrotutdannningen, sier Vik.

Begrunnelsene for utdelingene

Alle de ni som har fått diplom har fått hver sin begrunnelse hvorfor de fikk diplomene.

Under kan du lese begrunnelse bak de som mottok jubileumsdiplom på Scandic hotell på lørdag. Tekstene er hentet fra talene lørdag:

Bjørn Steinar Johansen

«De siste godt og vel tretti år har han vært klubbens materialforvalter, en funksjon som stadig er blitt mer arbeidskrevende. I fotballsesongen er han i aktivitet hver dag med vasking og tørking av spilledrakter og treningstøy hvoretter det skal brettes og legges i kurvene til spillerne, hvor de til enhver tid finner rent tøy. Troms Fotballkrets fyller 100 år. I 70 av disse årene har han vært engasjert i fotballen som spiller, leder, trener og materialforvalter, og han gir seg nok ikke ennå.»

Unni Steinlund

Aktiv som fotballeder fra rundt 1980. Først som lagleder og klubbleder i Furuflaten IL. Senere har hun i mange år vært med i ulike roller i Troms Fotballkrets, blant annet som medlem av kretsstyret. Hun har også vært med i Norges Fotballforbunds Valgkomite, og satt en tid i valgkomiteene i Norges Fotballforbund, Troms Idrettskrets og Troms Fotballkrets. Har mottatt Troms Fotballkrets sitt Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste.

Sigmund Wibe-Karlsen

Aktiv som spiller, trener og leder på klubb- og kretsplan fra sekstitallet, og er fortsatt aktiv. Har representert Lyngen IL og Lyngen/Karnes IL. Har bidratt på svært mange områder innen idretten – og fotballen spesielt. Viser stor omsorg, og tar vare på alle i fotballmiljøet på en fantastisk god måte. Stiller alltid opp, og sier alltid «ja!». Innehaver av Troms Fotballkrets sitt Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste.

Tor Inge Holm

Aktiv som fotballeder siden sist på sekstitallet – sammenhengende fram til i dag. Leder på klubbplan – i Karnes IL, Lyngen/Karnes IL og TUIL Tromsdalen Fotball. Har vært leder i Troms Fotballkrets og med i lederutviklingskomiteen, valgkomiteen og klagenemnda for lisens i Norges Fotballforbund. Innehaver av Troms Fotballkrets Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste. Er nå aktiv i komiteen som arbeider for å få på plass en ny storhall for fotball i Tromsø.

Arild Braathen

Har vært en viktig del av Troms Fotballkrets sammenhengende de siste 50 årene. Spiller, trener, dommer og leder. Spilte for Finnsnes og BOIF. Har tre perioder bak seg i styret til Troms Fotballkrets. Var med da Troms Innland Fotballkrets og Tromsø og Omegn Fotballkrets ble slått samme til Troms Fotballkrets på Vollan Gjestestue i februar 1973, og har vært til stede på samtlige påfølgende kretsting i Troms Fotballkrets. Har vært med i Norges Fotballforbunds Valgkomite, og er nå med i Ankeutvalget. Innehaver av Troms Fotballkrets sitt Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste.

Kjell B. Lorentsen

Aktiv i norsk fotball på klubb-, krets- og forbundsnivå siden tidlig på syttitallet, men var fotballinteressert lenge før det. Har lagt et ned et stort arbeid i Kattfjord SK, og senere i Skarven IL. Oppmann, kretsstyremedlem, nestleder og i mange år leder i Troms Fotballkrets. Tidligere medlem i Norges Fotballforbunds Lovkomite. Har deltatt på samtlige Forbundsting fra 1974 og fram til i dag. Er fortsatt aktiv som dommer, og dømmer årlig rundt 100 kamper i fotball og futsal.

Publisert: