Travsporten skjelver – med god grunn

En kollektiv tapsgrense løser ikke problemet, men vil skape trøbbel for mange andre, skriver Aftenbladets sportsleder.

Premiepengene danner grunnlaget for lønningene til kuskene, stallmenn, eierne av hestene og alle involverte i næringskjeden. Men også barneidrett, utdanning, avl, forskning og hest i terapi nyter godt av Rikstotos overskudd, påpeker Stig Nilssen i Aftenbladet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

KOMMENTAR: Et forslag om å innføre tapsgrenser på hestespill i Norge har fått travsporten og dens 16.000 aktører til å skjelve i buksene.

Det skal ikke være mulig å tape mer enn 20.000 kroner i måneden på hestespill. Det er innstillingen Lotteritilsynet har falt ned på og oversendt Landbruksdepartementet og Olaug Bollestad som er den besluttende instansen.

Planen er at avgjørelsen skal falle i løpet av kort tid og muligens innføres fra 1. januar.

For de aller fleste som spiller på hest er ikke denne grensen et problem i det hele tatt. Likevel vil en slik grense ramme norsk travsport knallhardt og på en måte som i ytterste konsekvens kan kappe beina av både hestene og de 16.000 menneskene som er tilknyttet sporten. Det skal vi komme tilbake til.

Manglende kunnskap

For et par år siden innførte Norsk Tipping den samme tapsgrensen. Norsk Rikstoto har hatt dispensasjon ut dette året fra å etablere en slik grense, en sperre som har til hensikt å være et sikkerhetsnett for spillere som har problemer med å sette grenser for egen spillaktivitet.

Rundt fire prosent av alle henvendelsene til "hjelpelinjen for spilleavhengige" kommer fra folk som spiller for mye på hest. Selv om tallet ikke er stort, er det selvfølgelig riktig å ta dette seriøst og forsøke å hjelpe.

Det er lov å håpe at Landsbruksdepartementet og Olaug Bollestad evner å se helheten og konsekvensene av Lotteritilsynets forslag, påpeker Stig Nilssen.

Norsk Rikstoto støtter isolert sett også innføringen av en tapsgrense, men mener den må settes individuelt og ikke kollektivt.

Innstillingen fra Lotteritilsynet avslører dessverre manglende kunnskap om både dagens spillmarked og hva konsekvensene av deres forslag blir dersom det iverksettes.

Det ser heller ikke ut til at de evner å se forskjellen på den langt bredere plattformen Norsk Tipping står på med lotto, tipping, bingo, kasino og alt annet kontra spill på hest.

Slik rammer tapsgrensen

Det er Norsk Rikstoto som står for inntektene på travspill i Norge, inntekter hvor hele overskuddet i sin helhet føres tilbake til hestesporten og til premiepenger i løp.

Premiepengene danner grunnlaget for lønningene til kuskene, stallmenn, eierne av hestene og alle involverte i næringskjeden. Men også barneidrett, utdanning, avl, forskning og hest i terapi nyter godt av Rikstotos overskudd.

Tall Aftenbladet kjenner til, viser at rundt 60–70 prosent av omsetningen til Norsk Rikstoto kommer fra storspillere, det såkalte A-segmentet.

«Ekspertene» rammes hardt

Dette inkluderer profesjonelle storspillere og de mange aktørene som opererer under "Ekspertene" – en ordning hvor enkeltpersoner med inngående kunnskap om travhester setter opp store spill og selger kupongene videre i andeler.

Pål Buer og Åsbjørn Tengsareid er to lokale travtrenere som kan bli rammet av omsetningssvikten Norsk Rikstoto frykter vil komme som en følge av tapsgrensen.

Dette er aktører som gjerne kan levere spill for mer enn 20.000 kroner daglig. Det sier seg selv hvordan en tapsgrense vil ramme dem og dermed Norsk Rikstotos inntekter.

Så er det selvfølgelig kritikkverdig at Norsk Rikstoto har lagt så mye av egen skjebne i hendene på A-segmentet og gjennom flere år oversett og neglisjert mannen i gata som skal utgjøre bredden.

Stalldørene stenges

Foreløpig er det ikke besluttet at tapsgrensen skal innføres, det foregår fortsatt diskusjoner på kammerset. Men tradisjonelt sett går ikke et departement mot innstillinger fra eget tilsyn.

Så hva kan konsekvensen av tapsgrensen bli for norsk travsport?

I budsjetteringen for 2020 har Norsk Rikstoto tatt høyde for en omsetningssvikt på 900 millioner kroner som en følge av tapsgrensen. Det vil medføre flere hundre millioner kroner mindre i overføringer til travsporten og hestenæringen.

Det vil være brutalt for en bransje som på ingen måter lever under lukrative vilkår i dag. Selv om Lotteritilsynets mandat ikke inkluderer å bry seg om konsekvensene for hestenæringen, vil et slikt scenario bety at mange må stenge stalldøra for godt.

Norsk Rikstoto har utarbeidet prognoser som viser at svikten i omsetningen vil bli på 900 millioner kroner i året dersom tapsgrensen innføres.

Det mest paradoksale er imidlertid at utfordringen til de fire prosentene spillavhengige ikke automatisk vil forsvinne ved innføring av denne tapsgrensen. Utenlandske aktører lusker i kulissene og tar stadig større andeler av norske spillkroner.

Pengene vil forsvinne ut av landet

Disse selskapene har ingen tapsgrenser og står klare med åpne armer for å ta imot spillere som taper mye. Det er svært rimelig å tro at mange hundre millioner kroner av inntektene Norsk Rikstoto mister vil tilfalle utenlandske spillselskaper.

Da forsvinner ikke bare inntektene hestenæringen lever av i dag, da forsvinner også kontrollen over spilladferden samtidig som den norske enerettsmodellen undergraves.

Derfor kan det virke som om det er viktigere for Lotteritilsynet å vaske egne hender enn faktisk å løse utfordringen på en måte som gjør at både de fire prosentene blir ivaretatt, pengene blir igjen i landet og samtidig kommer en hestenæring som sysselsetter 16.000 mennesker til gode.

Det er lov å håpe at Landsbruksdepartementet evner å se denne helheten.

Publisert: