Særforbundene permitterte halve arbeidsstokken

Særforbundene har permittert nesten halvparten av sine ansatte.

President Berit Kjøll og resten av styret må etter påske igjen gå løs på oppgaven for å finne ut hvordan klubber og særforbund skal hjelpes.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Idretten blør, men vi står samlet i den krevende tiden, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Hun har fått fersk informasjon fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF), som siden 20. mars har samlet informasjon om antall permitteringer. I tillegg jobber idrettsforbundet sentralt med å finne ut hvordan den økonomiske situasjonen er i de enkelte særforbund, og hvilken hjelp de trenger.

Norges idrettsforbund (Nif) er i tett og løpende dialog med både særforbund og idrettskretser.

Ønsker god oversikt

SFF-leder Terje Jørgensen forteller at deres hensikt har vært å gi særforbundene et helhetlig bilde av tiltak. Dermed får de god informasjon når de skal beslutte hva som skal skje videre.

En sekundær grunn er å få en indikasjon på alvoret/dramatikken i særforbundene og dermed også en indikasjon på de akutte økonomiske utfordringene som har oppstått.

Oversikten SFF har laget er basert på innspill fra alle de 55 særforbundene og viser at ca. 30 prosent av dem har permittert ansatte. Tallene inkluderer ansatte i regioner/særkretser.

Totalt er ca. 46 prosent av ansatte samlet i særforbundene permittert. Det betyr 475 som ikke har noen jobb akkurat nå av 1042 ansatte personer.

Inntektsbortfall som svir

Da Norge stoppet opp, mistet mange særforbund oppgaver og ikke minst inntekter. De store forbundene, som for eksempel fotball og ski, har vært nødt til å permittere mange.

– Vi ser de alvorlige utfordringene og vi er opptatt av å komme best mulig ut av denne alvorlige krisen. Jeg opplever at vi står mer samlet enn noen gang, og at alle vil hverandre vel, sier Kjøll.

I den sammenheng er informasjon, involvering og kunnskap viktig.

Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen er begge opptatt av å finne løsninger for idrettens vanskelige situasjon.

Kjøll vet at både særforbund og klubber står i en akutt likviditetskrise, og at krisepakkene som er kommet hittil ikke dekker alle behovene til idretten. Det har også Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund, gitt uttrykk for.

– Særforbund og idrettskretser er i en vanskelig økonomisk situasjon da alle inntektene bare er blitt borte, men også toppidrettsutøverne får beina slått bort under seg.

NIF-presidenten tenker mye på de nesten 11.000 klubber og lag over hele landet, som igjen er avhengig av alle de 750.000 årsverkene som de frivillige står for. Nå er det ingen vafler, kioskvarer og sesongkort som skal selges. Inntekter fra billetter, parkering og utleie er borte. Turneringer for barn- og unge, idrettsskoler, mosjonsløp og andre konkurranser, som skulle ha vært bærebjelken i mange klubbers eksistens i fremtiden, må man klare seg uten.

Idrettsforbundet har satt i gang et systematisk arbeid for å kartlegge alle kostnader som følge av koronasituasjonen. Før påske hadde ca. 1850 idrettslag besvart. Kjøll regner med at det bare vil rase på med flere registreringer etter påske.

– Men hvordan bøte på alle inntekter som har gått tapt?

– Vi forventer ikke å bli møtt med 100 prosent kompensasjon, men vi må synliggjøre fra de største særforbundene til de minste klubbene hvordan likviditetsutfordringen nå er. Og hvordan vi best mulig skal komme oss gjennom denne krisen. Vi er i god dialog med både Kulturdepartementet og andre departementer for å finne ut av dette.

Les også

Landslagskontrakter i spill: – Belastningen er ekstrem. De ser knapt nok familien

Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja har mer å snakke om i fremtiden, om idrettens overlevelse.

Har satt på håndbrekket

Presidenten opplevde at særforbundene reagerte raskt på det som skjedde da samfunnet ble stengt ned 12. mars. Da ble det umulig for mange å ha folk i arbeid.

– Ingen ønsker å permittere, men det måtte skje.

– Har Nif sentralt permittert?

– Nei, foreløpig ikke, da det har vært nok å gjøre for Nif i denne situasjonen. Dette skal vi imidlertid diskutere videre på presidentskapsmøtet tirsdag. Og vi har satt på håndbrekket når det gjelder alle kostnader i hele organisasjonen.

Publisert: