Drama for Vipers: Lunde ut på båre

Vipers mistenker korsbånskade på stjernekeeperen. Vi følger bronsefinalen mot franske Metz her.