Kravet mot Bergen 2017-konkursen har økt til over 100 millioner kroner

Bobestyrer leverte innberetningen om sykkel-VM-konkursen.

DYR FOLKEFEST: Selve arrangementet var en stor fest, men i tiden etter sykkel-VM har den økonomiske situasjonen fått mest oppmerksomhet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Det totale kravet mot Bergen 2017-konkursen er på 108.013.365 kroner. Det kommer frem i innberetningen som bobestyrer Arne Laastad la frem under skiftesamlingen i Bergen tingrett onsdag.

Kravene fra kreditorene har dermed økt betydelig siden selskapet ble slått konkurs 12. mars i år.

Totalt er det meldt inn 107 ulike krav til konkursboet.

Bobestyrer Laastad presiserer at dette er krav som er meldt inn, og at det ikke betyr at kravene er riktige.

– Det blir feil å si at gjelden til Bergen 2017 er på 108 millioner kroner. Vi vet at en del krav er uriktige. Vi har vært i dialog med flere kreditorer, og de er inneforstått med at kravene må reduseres, sier Laastad.

Selskapet har 8,2 millioner i eiendeler, ifølge innberetningen.

Se den oppdaterte listen over kreditorene her.

Les også

Byrådet vil gi 5,2 millionar kroner til det havarerte sykkel-VM-selskapet

LEVERTE INNBERETNING: Advokat Arne Laastad (til høyre) presenterte innberetningen fra konkursboet i Bergen tingrett.

Krever å få utbetalt styreforsikring

I Innberetningen kommer det også frem at konkursboet krever 10 millioner kroner fra styremedlemmenes forsikring. Styret i Bergen 2017 AS skal ha hatt en styreansvarsforsikring på 10 millioner kroner hos forsikringsselskapet AIG.

Konkursboet har stilt krav om å få utbetalt hele forsikringssummen.

«Boet vil følge opp forholdet til AIG og vurdering av ansvar mot styret og ledelse», heter det i innberetningen.

– Dette er et foreløpig krav, fordi vi ikke har hatt mulighet til å gi en full innberetning til AIG, sier Laastad i retten.

Han forteller at grunnen til at de leverte kravet tidlig er at de ville komme andre kreditorer i forkjøpet.

Les også

Ansatte i sykkel-VM dro firmakortet for 200.000 kroner. Kvitteringene mangler.

TILSTEDE I RETTEN: Styreleder Mona Hellesnes (til venstre) og styremedlem Marit Sælemyr.

Flere fra Bergen 2017-ledelsen var tilstede under skiftesamlingen i rettssal 4E i Bergen tingrett, blant annet styreleder Mona Hellesnes og styremedlem Marit Sælemyr.

Interspons, selskapet som begjærte Bergen 2017 konkurs, var ikke til stede. Possibility AS, selskapet som gikk konkurs tidligere i år, var representert av bobestyrer Egil Horstad. I tillegg var det en representant fra Grieghallen.

Possibility-boet har et krav mot Bergen 2017 på 13,5 millioner kroner. Grieghallen har meldt et krav på rundt 1,5 millioner kroner.

Les også

Her er avtalen som UCI og sykkel-VM ville holde hemmelig

Diskusjon om e-poster

I innberetningen fra bobestyrer kommer det frem at de har hatt en omfattende jobb med å få hentet ut aktuell e-postkorrespondanse fra styremedlemmene i Bergen 2017 AS.

Ifølge innberetningen har flere av styremedlemmene argumentert mot å levere ut alle e-poster. Særlig styremedlem Svein Aage Valen har diskutert frem og tilbake med bobestyrer om hva de har rett på og ikke.

Denne diskusjonen kom også opp i tingretten da styreleder Mona Hellesnes kommenterte innberetningen.

– Jeg vil på vegne av styret presisere at styret er helt åpne, og som det fremgår av innberetningen er vi innstilt på å samarbeide med bobestyrer, sa Hellesnes.

– Det er fint at vi har en grei dialog, selv om det har blitt en del e-poster. Jeg oppfatter nå at vi vil få utlevert all e-postkorrespondanse relatert til Bergen 2017 mellom styremedlemmer og administrasjonen. Er det riktig oppfattet, spurte Laastad.

Hellesnes svarte at hun oppfattet at alle styremedlemmer ville levere ut e-poster som var relevante. Laastad påpekte at det ikke var styret i Bergen 2017 AS som skulle vurdere hva som var relevant eller ikke.

– Det er boet sin jobb. Ikke styret, sa Laastad.

Til slutt kom de til enighet om at korrespondanse som ikke var av privat og sosial karakter skulle leveres til konkursboet.

Omfattende arbeid gjenstår

Det kom også frem at bobehandlingen langt fra er ferdig.

«Det gjenstår en omfattende bobehandling, og det er i dag ikke mulig å si noe konkret om hvilken dividende de uprioriterte kreditorene kan forvente», står det i innberetninge.

Med andre ord er det høyst usikkert om kreditorene vil få særlig igjen etter konkursen. På den nye listen over kreditorer, som ble levert ut i tingretten, er alle kravene definert som «uprioriterte krav», bortsett fra et krav fra Kemneren i Bergen på rundt 11.800 kroner.

Les også

Konkursselskapet etter sykkel-VM har åtte millionar kroner på konto

Foreløpig ingen straffbare forhold

Bobestyrer Laastad har hyret inn KPMG som borevisor. I tingretten onsdag la partner Anfinn Fardal også frem en foreløpig revisorrapport.

Borevisor skriver at arbeidet er i den innledende fasen, og at arbeidet frem til nå primært har gått til å sikre informasjon og dokumentasjon.

I den foreløpige rapporten skriver de at det foreløpig ikke er identifisert noen straffbare forhold, men at dette er noe av det de skal se nærmere på fremover.

«Vi fortsetter vårt arbeid med å analysere regnskapsmateriale for å kunne vurdere konkursårsak og insolvenstidspunkt, mulige omstøtelige disposisjoner, og identifisere ev. erstatnings- og strafferettslige forhold», heter det i rapporten.

Også innberetningen fra bobestyrer omtaler vurderingen av straffbare forhold:

«Bostyrer vil komme tilbake til dette ved en senere innberetning», står det.

Les også

Styrelederen i Bergen 2017 nekter å svare på om styret er forsikret

Skyhøy gjeld

Det er drøye to måneder siden VM-arrangøren Bergen 2017 AS ble slått konkurs i Bergen tingrett.

Det var sponsorselskapet Interspons som begjærte VM-arrangøren konkurs. De mente Bergen 2017 bevisst hadde operert for kreditors regning.

Selskapet hadde en utestående regning på vel 1,8 millioner kroner, og sendte konkursvarsel allerede i januar i år.

Den gang var kravene mot arrangørselskapet på mellom 70 og 80 millioner kroner, fordelt på 80 kreditorer.

Flere av disse kravene ble imidlertid bestridt av Bergen 2017.

Under konkursåpningen 12. mars, presenterte styreleder Mona Hellesnes den økonomiske situasjonen i selskapet.

Da hevdet hun at underskuddet var på rundt 38 millioner kroner, og at selskapet satt på verdier på rundt 17 millioner kroner.

Publisert: