Idrettsadvokater mener store feil ble begått i Kristoffersen-dommen: – Han bør anke

Den tyske advokaten Mark-E. Orth har fulgt Kristoffersen-saken med argusøyne. Han mener flere ting ved dommen taler for en ny runde i retten.

Henrik Kristoffersen vurderer å anke dommen fra Oslo tingrett. Det mener flere advokater han har god grunn til.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Jeg mener han bør anke dommen, sier Orth til Aftenposten.

Advokaten har spesialisert seg på rettslige tvister innen idretten, og er også foreleser på den tyske sportshøyskolen i Köln.

Orth var også på plass da EFTA-domstolen behandlet Kristoffersen-saken. Der ba Oslo tingrett om veiledende svar rundt tjenestereglene.

Orth mener at det ikke er etter disse reglene Kristoffersen-saken skal vurderes.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor Oslo tingrett ikke spurte EFTA-domstolen om konkurransereglene. Da ville utfallet ha blitt annerledes, mener han.

Les også

Henrik Kristoffersen-saken oppsummert i 7 punkter: Dette betyr dommen fra tingretten

Er Kristoffersen allerede en aktør i markedet?

Forskjellen mellom de to settene av regler kan være vanskelig å forstå.

– Noe forenklet er det slik at EØS-avtalen artikkel 36 og tjenestedirektivet regulerer muligheten til å etablere seg på et marked, mens konkurransereglene regulerer forholdet mellom aktørene på markedet, forklarer jurist Bjørn Immonen, som er medforfatter av boken Idrett og Jus.

I henhold til tjenestereglene er en restriksjon lovlig dersom den sørger for å oppnå et legitimt mål. Dette blir derimot ikke et tema innenfor konkurransereglene.

Den tyske idrettsadvokaten og foreleseren Mark-E. Orth stusser over flere deler av Kristoffersen-saken.

– Først og fremst må man vurdere Skiforbundets posisjon isolert sett – har de en dominerende stilling og utnyttes denne i så fall utilbørlig i strid med konkurranseloven § 11? I denne vurderingen vil spørsmålet om hvor stor andel av markedsinntekter Skiforbundet bruker på bredde ikke ha noen plass.

I dommen fra Oslo tingrett er derimot Skiforbundets legitime formål blitt en del av vurderingen rundt konkurransereglene.

«Retten vil igjen vise til gjennomgangen over i relasjon til tjenestereglene. Som det fremgår har retten der konkludert med at godkjenningsordningen har et legitimt mål, og er ansett egnet og proporsjonal. Basert på den vurderingen foreligger det ikke konkurransebegrensende formål», står det i dommen.

Les også

Kristoffersen-saken har kostet Skiforbundet 2 millioner

– Jeg er av den oppfatning at konkurransereglene burde vært vurdert separat i dommen, sier jurist Bjørn Immonen.

Mener Skiforbundet er åpenbart dominerende

– At Skiforbundet har en dominant posisjon er åpenbart, men det avgjørende punktet er å definere det riktige markedet. Etter hva jeg forstår vil han bli utestengt om han putter Red Bull på hjelmen. Det er misbruk av dominerende posisjon, sier Orth.

I de seks dagene som var satt av til saken i Oslo tingrett, var hovedfokuset til Kristoffersens advokat Odd Stemsrud på nettopp konkurransereglene.

«At Oslo tingrett i dommen vurderer tjenestereglene prinsipalt er oppsiktsvekkende og en stor svakhet ved dommen. Oslo tingrett burde helt klart ha vurdert Kristoffersens hovedgrunnlag først og betydelig grundigere enn det som er gjort i dommen av 6. mai 2019», skriver Stemsrud i en mail til Aftenposten.

Les også

Jansrud om bråket i alpinleiren: – Skulle vært ryddet opp for flere år siden

– I og med at det ikke er gitt at det er samme vurderingstema som skal foretas, så er jeg enig i at dette er en mangel ved dommen, sier Immonen.

Fra Skiforbundets side mener de derimot at dommen ikke har store mangler.

– Min vurdering er at det er en god og grundig dom. Den er lang, og det skyldes at den er bredt anlagt fra den andre siden. Det er mange anførsler, og det har også Oslo tingrett gått grundig gjennom, sa skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan dagen dommen kom.

Tror tysk avgjørelse kan være et vendepunkt

Under rettssaken viste Kristoffersens advokat Odd Stemsrud til en avgjørelse i tyske Bundeskartellamt om at tyske utøvere nå får lov til å markedsføre seg selv under OL innenfor visse rammer.

I denne saken var det Mark Orth som representerte to tyske utøvere. I Kristoffersen-dommen vektlegges det at denne saken omhandlet internasjonale forbund. «Feil», mener Orth.

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud mener tingretten ikke vurderte deres hovedargumenter tilstrekkelig.

– Den handlet om den tyske olympiske komité, så den var om nasjonale forbund. For en eventuell anke kan dette bli viktig å få frem. Bundeskartellamt foreslo også noen markedsdefinisjoner som kan hjelpe Kristoffersen.

Problemet i tingretten var at Stemsrud kun hadde en pressemelding å vise til. I dommen vektlegges også dette. «Feil igjen», mener Orth.

– Hele saken var publisert før den siste dagen i Kristoffersen-saken. Den kunne derfor vært et mye større argument og kan bli et vendepunkt for ham.

«Det stemmer at vedtaket var offentlig før dom ble avsagt 6. mai og Oslo tingrett ble tydelig anmodet om å finne rettledning i vedtaket, og det har Oslo tingrett valgt ikke å gjøre. Hva gjelder spørsmålet om det faktisk vil bli anket, vil det bli besvart innen ankefristens utløp», svarer Stemsrud.

Publisert: