• KLAR TALE: Anne Berit Figenschau, her fra en tidligere anledning, var ikke fornøyd med mangelen på kvinnelige ledere. Eskild Johansen

Det nye idrettskretstinget var i ferd med å få kun mannlige ledere. Da brøt Anne Berit inn.

Flere reagerte på det som så ut til å bli en svært ujevn kjønnsbalanse blant lederne i den nye idrettskretsen