Idrettslag frykter stortap: – Kontingenttapet i år vil nok dobles

Daglig leder Pål Hafstad Thorsen i Sædalen IL frykter det blir et elendig år.

– Dette er en redningspakke. Jeg er veldig glad og lettet, sier daglig leder Pål Hafstad Thorsen (til høyre) i Sædalen IL. Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest kom med 220.000 kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Koronapandemien gir store utfordringer for mange idrettslag, både med økonomi og det å få gjennomført aktiviteter.

Sædalen IL med sine 1200 medlemmer er intet unntak. Breddeidrettslaget frykter at det blir et elendig år med tanke på å få inn kontingentpenger.

– I fjor etterga vi 130.000 kroner. Dette er mennesker som enten ikke har betalingsevne eller vilje. Det er neppe unikt for Sædalen. I mange idrettslag er det slik at man bare «ordner det» hvis noen ikke kan betale, sier Thorsen.

Mange har mistet jobben. Derfor regner Sædalen med at det er færre som vil betale kontingent nå.

– Kontingenttapet i år vil nok dobles. Nå i juni skal vi prøve å hente inn penger, men her må vi være forsiktige. Mange sliter.

Les også

Hans Lokøy fikk ny jobb i Nordhordland Ballklubb. Så stengte Norge ned.

15 mill. i første runde

Med dette bakteppet passet det ypperlig at konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest kom på besøk til Sædalen denne uken.

Kjerpeseth kunne fortelle at idrettslaget er tildelt 220.000 kroner fra bankens koronafond.

– Sædalen er et veldig viktig og godt idrettslag som engasjerer bredt. De får en av de høyeste tildelingene i denne runden.

Med sine 1200 medlemmer er Sædalen IL en av de største breddeklubbene. Eneste ansatte er daglig leder Pål Hafstad Thorsen (til høyre). Jan Erik Kjerpeseth til venstre.

Koronafondet på 100 millioner kroner ble opprettet i mars som et ekstraordinært tiltak. Formålet er å støtte lag og foreninger på Vestlandet.

I mai mottok 150 korps støtte fra fondet. Nå er det idretten sin tur: 200 idrettslag i vest mottar støtte nå.

– 15 millioner kroner skal ut til idretten. Det går fortsatt an å søke, for det kommer en ny tildelingsrunde til idretten. Vi har fortsatt godt med midler igjen i fondet, sier Kjerpeseth.

– Hva er kriteriene for å få støtte?

– Man må kunne dokumentere at man har hatt tapte inntekter og er i en utfordrende situasjon. Ildsjeler, organisasjoner og lag som jobber opp mot barn og unge kan søke.

Taper 690.000 kroner

Sædalen IL var tidlig ute med å skrive søknad.

– Vi så at vi i perioden mars til september ville få et inntektstap på 690.000 kroner. Veldig mange i idretten valgte å permittere rubbel og bit og å stoppe all aktivitet. Men vi måtte ta en råsjanse, for vi holder på med en reguleringsplan og andre ting, sier Pål Hafstad Thorsen.

Han skryter av bidragene fra kommunen og Sparebanken Vest, en av flere banker og stiftelser som støtter idretten.

– Både kommunen og banken hadde enkle, ubyråkratiske ordninger hvor vi lett kunne dokumentere tapene våre.

Sædalen IL er i sterk vekst og er den klubben med flest lag på Voss Cup. Her fra turneringen i fjor der Sædalen 2009 møtte Telavåg i gult.

Både Kjerpeseth og Thorsen er opptatt av hva som skjer med frafallet.

– Blant de eldste barna ser vi at det kan bli en del. Kanskje har de slitt litt med motivasjonen? Og så har korona gitt dem en lett utgang. Vi vil jobbe iherdig for at alle skal ha et tilbud også fremover, sier Thorsen.

Kjerpeseth i banken sier at det er viktig at klubbene og ildsjelene ikke knekker nakken.

– Det er utrolig viktig at vi ikke får et stort frafall fra organisert aktivitet. Og at ikke ildsjelene må jobbe dobbelt. Dessuten er vi opptatt av at kontingentene ikke må bli høyere, slik at vi kan ha en bred deltakelse uavhengig av forskjeller.

Hjelper barnefamiliene

Thorsen i Sædalen IL sier at klubben vil opprette et fond der de setter av penger til kontingenter og sosiale utgifter.

På den måten kan alle barn være med, selv de med foreldre som ikke har råd til å betale.

– Når man skal på turneringer og slike ting får barnefamilier da et sted der de kan få støtte.

– Vår erfaring er at det er en høy terskel for folk å søke hjelp hos det offentlige. Da er det lettere å gå til et idrettslag og gi dem et vink, sier Thorsen.

Ifølge beregninger fra Norges idrettsforbund får idrettslagene på Vestlandet tapte inntekter på rundt 200 millioner kroner som følge av koronakrisen.

190.000 mennesker under 20 år er medlem av et idrettslag på Vestlandet. Knut Songve, organisasjonssjef i Vestland idrettskrets, er glad for alle støttetiltak.

– Økonomiske tilskudd er viktig for at idrettslagene kan få i gang igjen et godt aktivitetstilbud, og det vil bidra til at avgiftene holdes nede.

– Det blir lettere for idrettslagene å rekruttere medlemmer og å oppnå visjonen «idrettsglede for alle», sier Songve.

Publisert: