– Norge må tørre å stå for noe internasjonalt

Sven Mollekleiv (64) synes det er meningsløst at internasjonale idrettsledere kan sitte i over 20 år. Det forteller presidentkandidaten i dette intervjuet.

Sven Mollekleiv er innstilt som ny idrettspresident. Han har klare tanker om fremtiden.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

ULLEVAAL: I går kunngjorde valgkomiteen i Norges idrettsforbund at de innstiller på Sven Mollekleiv som ny idrettspresident.

Presidentkandidaten er opptatt av at norske idrettsledere, selv om de tilhører et lite land, må gjøre det de kan for å gjøre en forskjell utenfor landegrensene.

– Norge må tørre å stå for verdiene våre internasjonalt, fastslår Mollekleiv overfor Aftenposten.

Han mener det må gjøres en jobb på flere områder.

Ett handler om å sikre at antidopingkampen drives uavhengig. Ett annet er å kjempe mot korrupsjon.

Og så trekker han spesielt frem ytterligere ett område: demokrati.

– Meningsløst

– Da synes jeg for eksempel at vi kan gå til Skiforbundet og si «hvilken hjelp trenger dere?» eller «hva har dere tenkt til å gjøre?» for at vi skal endre reglene. Det er jo helt meningsløst at skipresidenten internasjonalt sitter i over 20 år, sier Mollekleiv.

Han sikter til Gian-Franco Kasper (75), den mektige presidenten i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Mollekleiv poengterer at «rotasjon» er nødvendig.

– Da bidrar du til åpenhet og endring, så folk ikke begynner å bli fartsblinde. Det som kan skje når folk har makt, er at de etter hvert begynner å tro at organisasjonen er til for dem, i stedet for at du er ydmyk og ser hvem du er til for, sier den tidligere generalsekretæren og presidenten i Norges Røde Kors.

Les også

Bekreftet: Mollekleiv innstilles som presidentkandidat

Kampen mot klasseskiller

Å jobbe inn mot og påvirke internasjonale idrettsorganisasjoner er viktig.

Men det aller viktigste Mollekleiv vil jobbe for om han blir valgt til president under idrettstinget i mai, er idrettens visjon om idrettsglede for alle.

– Hvis jeg får den tilliten, vil jeg sammen med styret jobbe mot ulikhet og sørge for at alle får retten til å delta. At folk ikke sperres ute på grunn av økonomi, og at man blir invitert inn i klubbene. Og da må du styrke klubbene og idrettslagene slik at de kan bruke mer krefter på aktivitet og ha mer kvaliteter på arbeidet med å rekruttere og ta vare på medlemmene ut fra ulike behov, sier Mollekleiv.

Valgkomiteen innstiller ikke på Tom Tvedt som idrettspresident.

Han påpeker at denne målsettingen henger sammen med et annet område: idrettens rammebetingelser.

– Vi må sørge for å få rammebetingelsene til dette fra politikerne. Slik kan klubber og idrettslag bruke ressursene på å utvikle kvalitet og aktivitet i klubbene, så alle får sjansen til å utvikle seg. Det er noe jeg brenner sterkt for, sier Mollekleiv engasjert.

Han mener at ingen partier er uenige i betydningen av å legge til rette for at barn og ungdom får et tilbud som passer for dem.

– Da må vi samle idretten. Vi må drive idrettspolitikk, ikke partipolitikk, fastslår Mollekleiv.

Les også

Her trenes barna av en rekke profesjonelle trenere. Vestkantklubbens satsing illustrerer de økende forskjellene i Oslo-fotballen.

– Må finne balansen

Idrettsglede for alle er enkelt å si, men de som jobber for det, kan møte motkrefter. Som Aftenposten har skrevet om tidligere, preges enkelte miljøer av en økende profesjonalisering.

– Vi er nødt til å finne gode balanseforhold. Da tror jeg at man skal gå i god dialog med særforbund, utøvere og fagfolk. Men ser du internasjonalt hvordan enkelte miljøer bare spisser for de få, gir det ikke bare gode resultater over tid, for å si det forsiktig, sier Mollekleiv.

Presidentkandidaten mener «at det er en grunn til» at en liten nasjon som Norge faktisk leverer så sterke idrettsprestasjoner.

Der er han overbevist om at den norske idrettsmodellen er en sentral årsak, men samtidig poengterer han at det også må være rom for unntakene.

– Det finnes noen som sprenger litt grenser, for eksempel ved å starte spesialisering tidlig. Der må man kunne være fleksible og tilrettelegge så lenge man vet at det foregår på forsvarlig vis.

– Jeg tror det er til stor inspirasjon for mange å se hva Ingebrigtsen-familien gjør. Samtidig forteller Karsten Warholm om bakgrunnen sin, med tikamp og allsidighet, sier Mollekleiv.

Sven Mollekleiv lar seg inspirere av familien Ingebrigtsen.

– Må fortelle om feil

En sentral grunn til at valgkomiteen ikke innstilte på Tom Tvedt for en ny presidentperiode, er at de opplevde at han ikke var samlende nok.

Spesielt åpenhetsdebatten, der idrettsledelsen ble drevet fra skanse til skanse, har rammet tilliten.

Mollekleiv prediker at det er avgjørende å skape en åpenhetskultur.

– Når ting er vanskelig eller vi har gjort feil, må vi fortelle om det. Da kan vi gjøre noe med det, og da er det ikke farlig. Jeg pleier å si: Rekk opp hånden den som aldri har gjort feil. Men det er nulltoleranse for ikke å lære av sine feil. Og det ansvaret har ledelsen.

Publisert: