Ekspert på ledelse: – Det er ikke nok bare å kvitte seg med Inge Andersen

Inge Andersen skal ikke lenger være generalsekretær i Norges idrettsforbund. Det løser bare ett problem, mener professor Stig Berge Matthiesen.

Idrettspresident Tom Tvedt rydder i rekkene hos forbundet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I en lang periode har Norges idrettsforbund vært preget av indre og ytre stridigheter. Medlemmer av styret og ansatte har opplevd det som tungt.

Kritikken har bygget seg opp internt, men også fra grasrota. Idretts-Norge, med sine særkretser og klubber, har hatt ledere som har ment mye om det som har foregått. Mediene har også kritisert NIF, og spesielt president Tom Tvedt og generalsekretær Inge Andersen, for mangel på åpenhet.

Les også

Inge Andersen felt etter telefonmøter: - Beslutningen var enstemmig

Problemet er ikke løst

Da Andersen etter mange møter og forhandlinger fikk beskjed om at han må gå fra jobben han har hatt i 13 år, var det lett å tenke at problemet er løst.

Professor Stig Berge Matthiesen mener NIF må tenke seg om to ganger etter avgangen til Inge Andersen.

Stig Berge Matthiesen, professor i organisasjonspsykologi ved BI i Bergen, advarer mot å gå i den fellen.

– NIF må ikke puste lettet ut og ta et steg tilbake. Nå begynner jobben, sier han.

Matthiesen har over tid fulgt med på det som har skjedd i Norges største frivillige organisasjon.

Han mener ledelsen ikke skal undervurdere vanskelighetsgraden med tanke på å gjøre endringer fremover.

– En leder kan noen ganger være en symptombærer. Det kan være noe mer grunnleggende problematisk med organisasjonen. Det vi vet om organisasjoner er at de er motstandsdyktige mot endring. Og det er sjelden at alt står og faller på én person. Verdiene ligger i bunn, og kan føre til konflikt.

Les også

«I konfliktene har Andersen stått egenrådig og sta. Han ble så sterk at ansatte begynte å murre»

Åpenhet signaliserer at man har tillit til hverandre

Matthiesen peker på at verdier, normer og virkelighetsoppfatninger preger organisasjoner.

– Det kan være at en organisasjon utvikler uheldige sider over tid. Når NIF har fått kritikk for manglende åpenhetskultur, vil det være eksempel på en dysfunksjonell side ved organisasjonen.

– Vil det være forskjell på en privat og en frivillig organisasjon?

– Ja, spesielt når organisasjonen som i Idrettsforbundets tilfelle er medlemsbasert, og der mange bidrar. Da er behovet større for åpenhet. Det er vanskelig å akseptere at en organisasjon og ledere man stiller opp for, ikke vil gjengjelde med stor grad av åpenhet. Åpenhet signaliserer at man har tillit til hverandre.

Professoren legger til at det i en vanlig, privat organisasjon kan tenkes at man mer kjører sin egen linje, har sitt opplegg. Presset mot åpenhet mot omverdenen er gjerne mindre i private foretak.

– Ledere som kommer fra private organisasjoner og inn i medlemsbaserte, kan tenkes å fortsette stilen de er vant til. Da blir det kræsj.

– Hva skiller da en frivillig organisasjon fra andre?

– Verdiene står veldig sentralt i organisasjonen. I NIF handler det om mange ting som idrett for alle og folkehelse. Det som også er saken er at i frivillige organisasjoner kan konfliktene bli mer intense. Hvis det blir kollisjon med verdier, tråkker du på personene. Det kan lett bli personkonflikter.

Les også

«Generalsekretærens fall blir starten på et råkjør om makten i norsk idrett»

– Hva er ditt gode råd til president Tom Tvedt og hans styre. Bør de åpne opp for mer innsyn?

– Det er ingen bønn. De må bare gjøre det, og heller ta kritikken i etterkant. Samfunnet er i endring. Det går mot et åpnere samfunn med kjapp kommunikasjon, folk bruker nettet til å få oversikt over det som skjer, og folk er bevisste på rettighetene sine. Ledere kan ikke bare komme her og komme her. Sjefer kan ikke sjefe så mye som før.

– Hva blir konsekvensene av det?

– Det betyr at en organisasjon som har hatt ledere som har vært i stillingen lenge, kan ha overgangsproblemer. De ser ikke at det er kommet en ny tid. Den gamle måten å lede på er ikke lenger gangbar.

Organisasjonspsykologen tilføyer at det rett og slett er mindre maktdistanse nå enn før.

– Her i Norge er vi i høy grad et tillitsbasert samfunn, der vi har høy tillit til hverandre. Vi er kanskje på topp i verden med hensyn til tillit. Da blir det veldig umusikalsk med lukkede fora.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor vi lader opp til seriestarten:

Publisert: