Slik skal MFK ta vare på det farlige gummiavfallet

Granulatfangere: MFK har ordnet sluker med granulatfangere i området hvor de vasker redskaper og traktor, i tillegg til at det er laget et stort deponi på østsida av stadion, på kortendene ved banen og utenfor driftsportene. Aadne Orvik forteller at granulatet kjøres gjennom en sorteringsmaskin, hvorpå det brukbare granulatet føres tilbake til banen. Resten går til RIR. Foto: Bjørn Brunvoll

Mikroplasten i gummigranulat på kunstgrasbaner kan skade miljøet. MFK har laget nye deponi etter at granulat havnet i sjøen ved Aker stadion i fjor.

Les hele saken med abonnement