• Det var ved Leistad, på østsiden av Væretunnelen, den nye travbanen var foreslått bygd i Malvik. Det har hele tiden vært spenning rundt om politikerne ville åpne for å bygge på dyrket mark. Malvik Travlag

Nytt vedtak: Blir ikke travanlegg i Malvik

Travsporten i Trøndelag ville ha regiontravanlegget i Malvik. Slik blir det ikke, etter at Ap i Malvik onsdag formiddag sa nei. Nå ser Midt-Norge travforbund mot Orkdal.