Mer enn halvparten bommer her

Du kommer kjørende på en motorvei og ser et skilt som varsler at to felt skal bli til ett felt lenger framme på grunn av veiarbeid. Hva gjør du da?

Hvordan kjører du når du ser dette skiltet? Husk forresten at sort pil betyr forkjørsrett!
  • Tor Mjaaland
Publisert: Publisert:

Også i sommertrafikken opplever vi at det er veiarbeid og innsnevringer som ofte fører til solid kødannelse. En fersk undersøkelse viser at da opptrer norske bilister svært forskjellig. Og mange kjører på en måte som NAF advarer mot.

I undersøkelsen foretatt av Norstat for NAF svarer mer enn halvparten av bilistene at de legger seg i det feltet med lengst kø. Noen få av disse legger seg i tillegg på midtlinjen for å hindre at andre skal kjøre fram i feltet med færrest biler.

– Begge deler er mot anbefalingene. Å legge seg på midtlinja er i tillegg ulovlig, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF i en pressemelding fra medlemsorganisasjonen.

Utnytt feltene!

For å få mest mulig trafikkflyt anbefaler NAF at man utnytter de to feltene så langt fram man kan.

– Rådet er at du skal kjøre så langt fram du kan, slik at man kjører inn i ett felt så nær innsnevringen som mulig. Dette tjener alle på. Bedre flyt i trafikken gjør at alle kommer raskere og tryggere fram, sier han.

Braadland er spesielt overrasket over at så mange som fem prosent, tilsvarende mer enn 100.000 sjåfører, svarer at de legger seg på midtlinjen for å hindre andre i å kjøre helt fram.

«Privat politivirksomhet»

– Den formen for privat politivirksomhet hører ikke hjemme på veien. Å legge seg på midtlinjen er å hindre andre bilister i å gjøre noe som er både lovlig og anbefalt, sier Braadland.

Tallene viser at kvinner i større grad enn menn er tilbøyelige til å legge seg i det feltet hvor det er lengst kø. 62 prosent kvinner oppgir dette, mot 48 prosent menn.

Lett å misforstå

Braadland skjønner at mange gjør feil, fordi skiltingen er lett å misforstå.

– Bruken av sort pil og rød pil forteller om hvem som har forkjørsrett og hvem som har vikeplikt når et kjørefelt slutter. Mange forstår dette som at man raskest mulig må komme seg inn i det feltet som har forkjørsrett.

Han mener dette burde vært skiltet bedre.

– Dette kunne åpenbart vært skiltet annerledes. Det kunne vært et underskilt som forklarer at man skal kjøre så langt fram man kan før det ene feltet opphører, for her er det mange som ikke kjenner reglene, sier han.

Her er spørsmålet som ble stilt:

Hva gjør du når du ser dette skiltet?

NorgeMennKvinner
Legger meg bakerst i køen55 %48 %62 %
Legger meg på midtlinjen for å hindre andre5 %4 %5 %
Kjører så langt fram i feltet med kortest kø som jeg kan 46 %52 %39 %
(Antall spurt: 1103)
(Kilde: NAF/Norstat
Publisert: