Trafikkaos på omkjøringsvei på E39 i Lyngdal

Flere vogntog sperrer deler av omkjøringsveien på E39 ved Oftedal i Lyngdal.