• Bomringene er i ferd med å settes opp. Pål Christensen
    Galleri

Bompengeregning like stor som seks renteøkninger fra Norges Bank

SAMFERDSEL: Kjører du inn i en bomring i den travleste morgen- og ettermiddagstrafikken daglig, kan bomutgiftene dine på ett år bli like store som seks normale renteøkninger fra Norges Bank.