• Magne rundkjøringer kan være en forklaring på hvorfor siddiser og gauker krasjer mer enn bilister i resten av landet. Her fra Kannik. Jarle Aasland

Bilister på Nord-Jæren verstinger i rundkjøringer

Nå er det statistisk bevist: Folk i Stavanger og Sandnes krasjer mest av alle i landet i rundkjøringer, til og med oftere enn bergensere.