Bil av veien på Hinna

To personer sjekkes av helsepersonell.