• Billettørene på ferjestrekningen Mortavika-Arsvågen forsvinner fra nyttår. Andreas Askildsen
    Galleri

Autopass på Boknafjord-ferja og gratis for passasjerer

Fra nyttår betaler du med Autopass på ferja over Boknafjorden. Det blir dyrere for bilen, men gratis for passasjerer. Inntektene går til finansiering av tunnelforbindelsen, Rogfast.