Nettmøte: Politibetjent Aleksander Naley svarte på lesernes spørsmål

Politibetjent Aleksander Naley fra trafikkpolitiet svarte på 127 spørsmål om trafikkregler og politiets håndheving av disse.

 • Andreas Askildsen
  Andreas Askildsen

Aleksander Naley jobber i trafikkpolitiet i Stavanger og har i flere år vært fast gjest i Trafikksentralen-panelet.

Dette er noen av spørsmålene han svarte på i nettmøtet:

 • Hva er logikken bak gjentatte kontrollen i forbikjøringsfeltet i Saglandsbakken? Er det ikke viktigere å gjennomføre kontroller på særlig utsatte steder, og i soner med lavere fartsgrense. Se Naleys svar.
 • Har bilister vikeplikt for syklende i fotgjengerfelt? Se Naleys svar.
 • Hvordan forholder politiet seg til motorsyklister og deres kjøring på midtstripa på motorveien i rush, morgen og ettermiddag? Se Naleys svar.
 • Kan du gi en redegjørelse for hvordan de malte pilene i vegbanen skal forstås? Når pilen peker til høyre, er da EL-biler, busser og drosjer fritatt og kan kjøre rett fram? Se Naleys svar.

Nedenfor kan du se hva Naley svarer på disse og mange andre spørsmål.

Festet innlegg
20. april kl 13:25av Aleksander Naley
DEL
User photography

Kan du forklare regler rundt vegmerking og rundkjøringer? Nevner spesielt rundkjøring som ligger ved Madla Amfi. Her er det merket i vei med pil til høgre, men busser, taxi og elbiler kjører rett frem?

Einar Skavland

Hei!

Takk for godt spørsmål!

Rundkjøringen ved Madla Amfi i krysset Madlaveien/Madlamarkveien er en gjenganger og en nøtt som ofte dukker opp.

Det er vanskelig med rundkjøringer, det er nesten like mange forskjellige rundkjøringer som antall rundkjøringer i distriktet.

Det som er situasjonen med denne er at det er ikke enkelt å se om det er ett eller to felt ved utgangen av den.

Dersom det er to felt kan trafikken kjøre gjennom i begge felt, er det ett felt for trafikanter som skal skifte felt vikeplikt.

For å virkelig undersøke saken har vi også kontaktet Statens vegvesen for en uttalelse. De skriver:

Vi kan på generelt grunnlag si følgende:

Pilene i kjørefeltene før en rundkjøring pålegger trafikantene å kjøre i den retning pilen viser, først når

det er hvit, heltrukket sperrelinje mellom kjørefeltene.

Dersom det er stiplet linje mellom kjørefeltene, kan en f. eks kjøre rett frem også fra høyre felt, selv om

pilen viser til høyre (men dette er ikke alltid fornuftig).

Kjørende som er plassert i det innerste feltet inne i en rundkjøring har ved feltskifte vikeplikt for

kjørende i ytterste feltet dersom denne også er inne i rundkjøringen.

Vi viser ellers til trafikkreglene. Se vedlagt link til Statens vegvesen Håndbok 060 Trafikkreglene, spesielt § 6 side 32.

Om adferd og regler i rundkjøring kan en lese her.

Håper dette var svar på spørsmålene dine.

Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takker for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

Mvh

Aleksander Naley

Politibetjent Stavanger politistasjon

av Aleksander Naley
Nettmøte: Trafikksentralen
 • av Aleksander Naley
  DEL

  Tusen takk til alle som har sendt inn sine spørsmål til meg og oss i Trafikksentralen.

  Jeg håper jeg fikk landet de fleste av spørsmålene dere hadde i denne omgang.

  Det er kjekt å se at engasjement er så høyt!

  Når alt kommer til alt skal veiene våre være et trivelig og trygt sted for alle som ferdes der, om det er i bil, el-bil, taxi, lastebiler, motorsyklister, vogntog, el-sparkesykler, mopeder, gående og alle de kjekke med barnevogner.

  Pass på for lav motsol de kommende dager!

  Ønsker alle der ute en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

 • DEL

  På Mariero er det mange mopeder som kjører sykkelfelt i rushtrafikken. Både på44 og Breidablikkveien. Noen planer om å ha kontroll på dette?

  Geir

  Hei Geir!

  Takk for innspillet og tipset ditt.

  Minner om at kjøring med motorvogn i sykkelfelt kan medføre forenklede forelegg på 4550 kroner.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  I rundkjøringen ved utløpet av Hundvågtunellen ved «gamle» Gamlingen oppleves det at trafikk sørfra (fra venstre) holder en langt høyere fart enn 50km/t, noe som gjør det svært vanskelig å «smette inn» i rundkjøringen.

  Er det den som ikke overholder fartsbegrensningen eller den som ikke overholder vikeplikten som skal ta skylda når det smeller?

  Stian

  Hei Stian!

  Takk for tipset.

  Rundkjøringer skiltet med 202 vikeplikt og det skal derfor ikke kjøres fort inn mot rundkjøringer.

  Når det skal fordeles skyld må det alltid foretas en vurdering/etterforskning.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Har politiet en egen regel når det gjelder kryssing av dobbel sperrelinje? Skulle ut i Haugesundsgata v/bensinstasjonen. Politibilen foran meg svinger til venstre - og krysser da linja. De var ikke i utrykking, kjørte pent og pyntelig retning sentrum. Jeg svingte til høyre, som jeg mener er det rette her 😉

  Bare lurer jeg ☺️

  Kristine

  Hei Kristine!

  Jeg kjenner ikke den aktuelle saken, men på genrelt grunnlag vil jeg vise til trafikkreglenes partagraf 2 nummer 4:

  Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, eller for opplæring til slik tjeneste, kan det som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9, fravikes ava.fører av utrykningskjøretøy,

  b.fører av annet kjøretøy i politiets tjeneste.

  Dersom det er nødvendig eller vesentlig til lette i tjenesten kan politiet blant annet fravike trafikkreglene og skiltreglene.

  Politiet tar ikke lett på å bryte trafikkreglene av den grunn. Vi skal være gode forbilder i trafikken.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Veien inn til flyplassen så opphører kolektivfeltet ca 30 meter for runkjøring inn mot hotellet og nordsjøveien og der er market med stor hvit pil i asfalten innkjøring til venstre etter dette og her kommer elbilene i full fart og fort setter rett frem i rundkjøringen slik som taxi gjør !! Er dette lovlig

  frode massen

  Hei Frode!

  Vi ønsker ikke at folk skal kjøre full fart inn i rundkjøringene.

  Minner om at pilene er veiledende, men ikke påbudt med mindre de er adskilt med sperrelinje.

  Om vi snakker om snakker om samme strekning her (Nordsjøveien mot flyplassen og det første hotellet) er dette lovlig ja.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Etter at Lars Hertervigsgate ble steng ved posten er det forholdsvis ofte at man svinger til venstre når man kommer opp til Løkkeveien. Her er det skiltet med venstresving forbudt.

  Samme gjelder forsåvidt når man kommer ned Eiganesveien til Løkkeveien. Har flere ganger observert at man svinger til venstre til tross for klar skilting om at dette er forbudt.

  Begge disse situasjonene skaper kø og farligheter.

  Kanskje man burde hatt noen kontroller her.

  Tor Strandhus

  Hei Tor!

  Jeg har registrert det og du har helt rett.

  Takker for innspillet ditt!

  Minner at å kjøre i strid med svingforbud kan medføre et forenklet forelegg på 6000 kroner.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Man har ikke lov til å prate i en mobiltelefon når man holder den inntil øret, men når f.eks. Tesla har plassert en stor I-pad i midtkonsollen som brukes til forskjellig betjening er det ok. Her fjerner man jo blikket fra trafikken. Hvorfor denne forskjell?

  Arild Ellingsen

  Hei Arild!

  Jeg forstår hva du sier. Minner om paragraf 3 om aktsom kjøring, paragrafen har et strengt aktsomhetskrav for at det ikke er rom for å ta blikket bort fra veien over en lengre periode.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Hei, hva skal man gjøre dersom man ser/kjører bak en bil som kjører uaktsomt og farlig?

  Herman V.

  Hei Herman!

  Da ringer du 02800 og melder ifra.

  Er det veldig farlig ringer du 112.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL
  User photography

  ang Ullandhaug x Auglendsveien.Det ble sagt at feltskifte inni rundkjøring hadde vikeplikt. Når en ser krysset fra andre siden er der ikke feltskiller. videre er stedet der skillet starter en bussholdeplass. der er ingen retningsangivelser i veibanen. Er der to felt, eller er der en bussholdeplass som fortsetter inn i krysset? Veihumpen kommer ca 20 meter etter bussholdeplassen, og etter denne er det ikke skillelinjer

  R Hegna

  Hei Rolf!

  Takk for spørsmålet ditt!

  Viser til trafikkregelene paragraf 1 bokstav d om kjørefelt. Der står det:

  Hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane er delt i ved oppmerking, eller som er bredt nok for trafikk med en bilrekke.

  Det er ikke alltid like lett å finne fasiten i disse sakene.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  To spørsmål;

  1. Bøtelegge politiet bilister og andre trafikanter som ulovlig stopper i sykkelfelt når de skal inn på veien? Opplevd flere ganger bilister som bruker sykkelfeltet som observasjonsfelt, og har nesten syklet inn i siden på bilister flere ganger. Er tydelig skiltet vikeplikt, og det er forkjørsvei de skal inn på.

  2. Kan du en gang for alle poengtere for Aftenbladet og bilistene at gangfelt IKKE medfører vikeplikt for syklende som skal krysse en vei. Det er det 7.4 som regulerer, og 7.4 sier ikke et KVEKKA ord om gangfelt. Og det er lovt å sykle i gangfelt, jmf 18.3.

  Mattias Johannessen

  Hei Mattias!

  1. Jeg viser generelt til trafikkreglene nummer 17 som sier at det er forbudt å stanse i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.

  Brudd på trafikkreglene nummer 17 kan medføre gebyr på 900 kroner.

  2. Etter trafikkreglene paragraf 9 har kjøretøy vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller på vei ut i det.

  Med andre ord har man ikke vikeplikt for syklister, men man har ikke påkjørsrett av den grunn.

  Minner om at en må gå av sykkelen/el-sparkesykkelen/el-sykkelen og trille den over gangfeltet for at kjørende skal få vikeplikt.

  Etter trafikkreglene nummer 18 nummer 3 er det lov å sykle i gangfelt når syklene

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  "Minner om at en må gå av sykkelen/el-sparkesykkelen/el-sykkelen og trille den over gangfeltet for at kjørende skal få vikeplikt."

  Dette er vel feil? Man regnes vel som gående når man har gangfart, selvom man sitter på sykkel?

  Trond Kastet Thorbjørnsen

  Hei Trond!

  Viser her til trafikkreglene paragraf 2 nummer 3 bokstav c:

  Som gående regnes også den som:

  c) Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Madlakrossen.

  Vegvesenet sier at el biler kan kjøre rett frem på høyresiden, men ikke anbefalt.

  Men det er jo kun 1 felt ut. Da kan vel ikke den privat bilen som er innerst få brutt på vikeplikt hvis en som kommer på yttersiden? Siden merkingen viser at det er kun ett felt frem.

  Rune Larssen

  Hei Rune

  Dersom det bare er ett felt ut vil den som kjører i feltet som avsluttes få vikeplikt ved feltskifte.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  På hvilket tidspunkt har man begynt forbikjøring av bussen i busslomme og dermed har bussen vikeplikt for kjøretøyet som foretar forbikjøringen? (hvis jeg har forstått reglene riktig)

  Trond Kastet Thorbjørnsen

  Hei Trond!

  Vi viser til trafikkregelen §7 nr. 5: På veg med fartsgrense 60 km i timen eller lavere har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare.

  Jeg anbefaler å holde lav fart når du passerer bussen da det kan komme barn ut foran bussen.

  Det vil være naturlig å kjøre forbi bussen når bussen gir tegn etter at du har passert bussens bakerste del.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL
  User photography

  Ref spm om kollektivfelt gjennom Madlakrossen – dersom jeg kommer kjørende fra Shell stasjonen i venstre felt, retning sentrum – så er jeg vel i riktig felt (ikke feltskifte), og har dermed ikke vikeplikt for de som kjører rett frem i høyre felt?

  Anonym

  Hei!

  Ja, det er slik vi tolker det!

  Jeg anbefaler likevel å være obs på kjørende på høyre side som vil foreta feltskifte.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Ved kjøring av Strømsbruen mot Hillevågstunnelen, er det 1 felt fra bruen. Veldig ofte både i bilen eller på sykkel få vi busser som ikke vike da de regner med 2 felt gjennom rundkjøring og at kollektivfelt kjøre gjennom (noen som er ikke sant i følge vegmerking)Hvis folk fra Storhaug skal inn til Bensinstasjonen, må vi naturlignok bruke høyre fil ut av rundkjøring, same syklister som skal til sykkelfelt.

  Hvordan tolkes vikeplikt her ? Blir det et felt og bussene har full viikeplikt, eller regnes de å bytte felt til høyre felt, og da har vi vikeplikt med feltskift?

  Stuart Baillie

  Hei Stuart!

  Det er et godt spørsmål du kommer med her. Takk for det.

  Vikeplikten her må tolkes etter skilt 202 vikeplikt, slik at en har vikeplikt for de som er inne i rundkjøringen.

  Dette vil også gjelde for busser og syklister som skal rett frem.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Setter dere pris på at folk kjører penere når det er en politibil i nærheten, eller er dette mer irriterende enn hjelpsomt? Merkes spesielt godtat farten som holder ikke lenger er "10 over" som den ofte er i distriktet.

  Trond

  Hei!

  Jeg husker veldig godt min første tur i en uniformert politibil.

  Da ble dette veldig synlig; bilister rundt bremset ned og var veldig på tilbudssiden med å vinke oss frem, ikke minst lå de fleste ti kilometer i timen under fartsgrensen.

  Det er en fryd å se at folk følger trafikkreglene, men en trenger ikke kjøre under fartsgrensen selv om politiet ligger bak.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL
  User photography

  Noe som skaper mye konflikt i rundkjøringer er biler som ikke opprettholder vikeplikt ved feltskifte når de skal ut av runkjøring. Dette eksempelet er fra motorveien inn til madlaveien. Hvis jeg forstår reglene rett så har gul bil vikeplikt. Men det kan se ut som om normene er at orange bil har vikeplikt når jeg ser andre kjører. Hva mener du om dette?

  Jeg lurer også på hvordan reglene endrer seg forhold til når det er markerte felt forhold til rundkjøringer uten. Hvordan kan man se hvor mange felt en rundkjøring har? Noen ganger er linjene nesten visket ut, hva gjelder da?

  Mikkel

  Hei Mikkel!

  Rundkjøringer er komplisert da det er så mange forskjellige varianter av disse.

  Generelt kan jeg si at en har vikeplikt for den som er i rundkjøringen jamfør skilt 202 vikeplikt.

  Ved feltskifte paragraf 8 i trafikkreglene har en vikeplikt ved feltskiltet.

  Så til det gode spørsmålet ditt: Hvor mange felt er det her?

  Da må vi vise til definisjonen om feltskifte i trafikkreglene:

  Kjørefelt: Hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane er delt i ved oppmerking, eller som er bredt nok for trafikk med en bilrekke.

  Er det bredt nok til tre bilrekker her kan en legge til grunn tre kjørefelt, dette gjør det enda mer komplisert.

  Mitt beste råd her er å ikke kjøre som om du har retten på din side.

  Vis aktsomhet og vær på tilbudssiden.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Mellom madlaveien og motorveien er det alltid kø i venstregående felt om morgenen. Dette forverres av at bilister kjører i høyre felt og sniker seg inn rett før eller i rundkjøringen med nye brannstasjonen.

  1. Er slik kjøring lov?

  2. Ser dere på tiltak for å gjøre slutt på dette? For eksempel heltrukket linje under kuppelen.

  Tore

  Hei Tore!

  Det er dårlig etikette, men det kan også være i strid med trafikkreglene §6 nr. 1 som sier følgende om svinging:

  På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til høyre ved svinging til høyre. Ved svinging til venstre skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til venstre.

  Sender forøvrig ballen over til vegvesenet og oppfordrer dem til å se på tiltak her.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takker for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Tilbake til spørsmålene rundt den rundkjøringen ved Amfi Madla (Madlakrossen).

  Så det du/dere skriver er at jeg som bilist, uansett kjøretøytype, kan legge meg i høyre felt og kjøre rett frem?

  Kenneth Sivertsen

  Hei Kenneth!

  Det har lite for seg å ligge i høyrte felt uansett da du må bytte tilbake til kollektivfeltet. Det vil også nærme seg forbikjøring høyre side.

  Oppfordrer deg til å følge pilene.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
 • DEL

  Hei.

  Oppfordrer dere til å ta hyppige kontroller i Jåttåveien. Om ettermiddagene er det en jevn strøm av biler som kjører gjennom, i typisk 60-80 km/t. Som kjent er det gjennomkjøring forbudt.

  Kan aldri huske at jeg har sett dere der?

  Arnt

  Hei Arnt!

  Vi er kjent med problemet. Her er det mange myke trafikanter som ferdes og vi vil verken ha gjennomkjøring eller høy fart.

  Vi er her med jevne mellomrom.

  Ønsker deg en fin dag ute i trafikken og takk for at du sender inn spørsmål til oss i Trafikksentralen!

  Mvh

  Aleksander Naley

  Politibetjent Stavanger politistasjon

  av Elisabeth Risa
Publisert:
 1. Trafikksentralen
 2. Trafikk
 3. Nettmøte
 4. Sør-Vest politidistrikt
 5. Politiet