• Colourbox

Brexit splitter britene og fører til politisk mistillit

Mange briter føler at splittelse og frykt for fremtiden har vokst siden 2016, selv om omtrent halvparten av britene fortsatt ønsker å forlate EU.