Virus knyttes til kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom (ME) kan knyttes til et virus, mener amerikanske forskere. Funnet er et stort gjennombrudd i forskning på den mystiske sykdommen.

Publisert: Publisert:

  • Ntb

Et virus som vanligvis kobles til prostatakreft, kan spille en rolle i utviklingen av myalgisk encefalopati (ME), også kalt kronisk utmattelsessyndrom. Forskere i USA håper funnet kan føre til at sykdommen, som har rammet 17 millioner mennesker verden over, kan kureres med legemidler.

Forskerne fant viruset, kjent under navnet XMRV, i blodet hos 68 av 101 pasienter med ME. Samme virus ble funnet hos bare åtte av 218 friske personer, skriver forskerne i siste utgave av tidsskriftet Science.

Judy Mikovits ved Whittemore Peterson Institute i Nevada og hennes kolleger ved National Cancer Institute og Cleveland Clinic understreker at studien bare viser at det er en forbindelse mellom viruset og sykdommen. Det finnes ikke belegg for å si at viruset er den bakenforliggende årsaken til ME. På det området trengs det videre forskning, påpeker de.

Studien gir derimot håp om at de som lider av ME kan få hjelp av en kombinasjon av medisiner som brukes for å bekjempe aids, kreft og betennelser.

Ifølge Mikovits kan kliniske forsøk med et antall kombinasjoner av legemidler starte med en gang.

Publisert: