• Anders Valdsted / Scanpix Denmark

Funn av sag i Køge bukt settes i sammenheng med drapet på Kim Wall

Dykkere har funnet en sag i Køge bukt, opplyser dansk politi. Funnet settes i sammenheng med drapet på Kim Wall.