Deler av ran­sakelses­ordren mot Trump er offen­tlig­gjort

Justisdepartementet i USA har offentliggjort en redigert utgave av en begjæring som lå til grunn for FBIs ransaking av Donald Trumps Florida-eiendom.

En redigert versjon av begjæringen som lå til grunn for ransakingen av Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida, ble offentliggjort fredag.
  • NTB-AP-AFP
Publisert: Publisert:
Mye er sladdet i dokumentet.
FBi-agenter ransaket Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida 8. august.

Det skjer etter at en føderal dommer i Florida torsdag ga departementet frist til fredag med å offentliggjøre begjæringen. Store deler av dokumentet er sladdet for å beskytte vitner og den videre etterforskningen.

I begjæringen listes det opp fire hovedmål for ransakingen av Trumps eiendom Mar-a-Lago:

* Å få fastslått hvordan de graderte dokumentene ble flyttet fra Det hvite hus eller andre lokaler som er autorisert til å lagre gradert materiale, for deretter å ende opp på Mar-a-Lago.

* Å få fastslått hvorvidt rommet/rommene på Mar-a-Lago var godkjent for oppbevaring av gradert informasjon.

* Å få fastslått om andre graderte dokumenter eller lydfiler kan ha blitt oppbevart i uautoriserte lokaler på Mar-a-Lago eller andre ukjente steder, og hvorvidt de fortsatt er lagret på disse stedene.

* Å få identifisert en eller flere personer som kan ha fjernet eller tilbakeholdt gradert informasjon uten autorisasjon og/eller på et uautorisert sted.

Begjæringen inneholder også informasjon om 15 esker med dokumenter som Trump overleverte til USAs nasjonalarkiv i januar. I 14 av disse eskene var det til sammen 184 graderte dokumenter. 25 av dokumentene var gradert som topphemmelige, 92 var gradert som hemmelige mens 67 var gradert som konfidensielle, melder CNN og flere andre medier.

Det var 8. august at FBI-agenter tok seg inn på Trumps eiendom i Florida. Her fant de over 20 esker som inneholdt til sammen elleve sett med graderte regjeringsdokumenter som Trump tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus. De som var gradert som topphemmelige, skulle bare vært tilgjengelig i enkelte utvalgte offentlige bygg.

Trump etterforskes nå for mulige brudd på spionasjeloven. Han avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt. Ekspresidenten hevder at dokumentene som ble beslaglagt, var avgradert.

Publisert: