Ecuador åpner for oljeboring i jungelen

Ecuador skal åpne deler av regnskogen i Amazonas for oljeboring etter at landet ikke fikk støtte fra verdenssamfunnet for å la jungelen ligge i fred.

Publisert: Publisert:
Ntb

President Rafael Correa lanserte i 2007 et initiativ for å beskytte nasjonalparken Yasuni i Amazonas, som er et av områdene i verden med størst naturmangfold.

Ideen var at Ecuador kunne unnlate å utvinne olje i området om rikere land kompenserte landet for inntektene de dermed ville gå glipp av.

Men torsdag sa Correa at han hadde lagt ideen på hylla siden han bare fikk minimal respons på initiativet, og at han nå har undertegnet et dekret som vil åpne for leting og boring etter olje i regnskogen.

Norge sa nei

Norge var et av landene som ble bedt om å bidra til et fond for å la det rike regnskogsområdet ligge i fred, men selv i forbindelse med regnskogsatsingen fant ikke regjeringen å kunne støtte prosjektet.

Mange demonstranter samlet seg foran presidentpalasset i Quito etter Correas tale, mange av dem med plakater som protesterte mot beslutningen.

Ecuador, som er OPECs minste medlem, hadde gått inn for å la anslagsvis 800 millioner fat olje ligge og dermed gå glipp av anslagsvis 7,2 milliarder dollar i inntekter som ledd i konserveringsplanen.

Ett eneste hektar i nasjonalparken Yasuni inneholder flere tresorter enn hele Nord-Amerika. I tillegg er nasjonalparken hjem til urfolk som frykter hva oljeletingen skal gjøre med deres hjemland gjennom århundrer.

Minimal støtte

Regjeringens håp var at verdenssamfunnet skulle sette inn 3,6 milliarder dollar i fondet over de neste tolv årene, rundt regnet halvparten av den antatte verdien av oljen som ville bli liggende under jorda.

I løpet av de fem årene siden initiativet ble lansert, er det imidlertid bare gitt løfter om 336 millioner dollar, mest fra enkelte europeiske land og miljøorganisasjoner, sa fondets direktør Ivonne Baki i april. Correa sier at det bare er kommet inn 13,3 millioner dollar til fondet.

Correa sier at oljeletingen skal drives så skånsomt som mulig og forhåpentlig bare vil berøre 0,1 prosent av Yasuni-bassenget.

Men det blir ikke lett å overbevise motstanderne. Biologen Adriana Soria sier at regnskogens økologiske verdi er langt høyere enn det oljen kan gi.

Trenger pengene

Correa nyter omfattende støtte i landets fattige befolkning for å ha prioritert velferdsprosjekter, helsetjenester, utdanning og infrastrukturprosjekter.

Han sier det avgjørende for landets utvikling er at oljeutvinningen økes slik at staten får større inntekter til de mange prosjektene for de fattigste.

Ecuadors oljeproduksjon har stagnert på rundt 500.000 fat i året etter at regjeringen strammet inn på kontraktene til utenlandske oljeselskaper, slik at de fikk mindre profitt. Siden det har alle investeringer stanset opp.

Publisert: