• Frank Meland og sønnen Ingvald kjenner på "Urd" sine krefter på Reve havn 2. juledag 2016. Jon Ingemundsen

Derfor får uvær menneskelig navn

I Norge er det Meteorologisk Institutt som setter opp navneliste for kommende ekstremvær.