• Asylsøker Saman Mohamady (t.h.) sammen med sorani-tolk (midten) og Ibrar Ahmad, ansatt i registreringsavdelingen til Politiets utlendingsenhet (PU). PU opplever nå stor etterspørsel etter tolker, spesielt i arabisk. Dan P. Neegaard

Mangel på tolker gir lengre asylkø

Flyktningkrisen utløser et prekært tolkebehov. Tolkemyndigheten slår fast at rettssikkerheten er truet.